Department of Economics, Entrepreneurship
and Business Administration

Main Menu

Відгуки роботодавців

С.І. Терещенко, СНАУ 

Ю.В. Макаренко, ТОВ "Будтрейдинг" 

П.Г. Перерва, НТУ "ХПІ" 

В.Ю. Бугаєнко, АТ "СМНВО-Інжиніринг" 

В.Я. Чевганова, НУ "Полтавська політехніка ім. Ю.Кондратюка" 

Д.Г. Сафонов, ТОВ "Європейський Консалтинговий Сервіс" 

О.В. Димченко, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

С.О. Романюк, ТОВ "РОМАНОФ ЛТД" 

Р.В. Говорун, ТОВ "ТФ "Авіатур Суми" 

П.Г. Перерва, НТУ "ХПІ"