Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Співробітники
Мельник Леонiд Григорович

Науковий ступiнь, звання: д.е.н., професор

Посада: професор

Тел.: +38 (0542) 33-32-97, 33-22-23, 33-57-74.

Факс: +38 (0542) 60-44-78,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 
 
 
 
Детальніше...
 
Карiнцева Олександра Iванiвна

altНауковий ступiнь, звання: д.е.н. (2019 р., спеціальність "Економіка та управління національним господарством") (автореферат, дисертація), доцент (2000 р., кафедра економіки)

Посада: завідувачка кафедри 

Основнi дисциплiни: економіка підприємства, управління витратами, управління активами, укравління капіталом

Науковi iнтереси:  економіка стійкого розвитку, оцінка екологічних витрат, економіка підприємства, інформаціна економіка,  «зелена» економіка, економіко-екологічні трансформації, реструктуризація економіки

Iншi обов’язки: заступник завідувача кафедри, член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки».

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

SCOPUS PROFILE

 
 
 
 
 
Детальніше...
 
Кубатко Олександр Васильович

Науковий ступiнь, звання: доктор економічних наук (2018 р., спеціальність Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, автореферат, дисертація), професор (2019 р., кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка підприємства, економетрика та бізнес-аналітика, методика підготовки наукових праць, економіка ЄС, торговельна політика ЄС,  управління проектами, математичне моделювання підприємницької діяльності

Науковi iнтереси: економіка підприємства,  макроекономічний розвиток, транзитивна економіка, економіка здоров’я,  сталий розвиток, економіка природокористування,  економіка ЄС, торговельна політика ЄС, розвиток економічних систем, регіональна економіка, математичні методи в економіці

Iншi обов’язки: заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності; заступник головного редактора міжнародного журналу «Механізм регулювання економіки»; редактор видання, що індексується Web of Science core collection та Scopus «Environment, Development and Sustainability»; заступник голови спецради Д.55.051.01 у Сумському державному університеті; Експерт секції експертної ради МОН за фаховим напрямом «Економічні перетворення: демографічні зміни та благополуччя суспільства» із експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок  молодих вчених (Наказ МОН України, № 1143 від  19.10.2018 р.).   

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Детальніше...
 
Сотник Iрина Миколаївна

altНауковий ступiнь, звання: д.е.н. (26.01.2011 р., спеціальність Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, автореферат, дисертація), професор (26.10.2012 р., кафедра економіки та бізнес-адміністрування)

Посада: професор, заступник завідувача кафедри 

Основнi дисциплiни: економіка праці, економіка підприємства, економіка ресурсозбереження, економіка енергетики, соціальна та солідарна економіка

Науковi iнтереси: економіка енерго- та ресурсозбереження, економіка енергетики, екологічна економіка, сталий розвиток, зелена економіка, соціальна та солідарна економіка, підприємництво

Iншi обов’язки: відповідальна за акредитацію та ліцензування освітніх програм кафедри, заступник головного редактора міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки» (Суми, Україна)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
 
 
 
Детальніше...
 
Шкарупа Олена Василівна

altНауковий ступiнь, звання: д.е.н., (23.10.2018 р., спеціальність Економіка та управління національним господарством, автореферат, дисертація), професор (2020 р.)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: бізнес-планування інноваційних проектів, економічний потенціал соціально-економічних систем, економіка розвитку, економіка ресурсовикористання

Науковi iнтереси: інноваційний розвиток національної економіки, модернізація економіки, державне регулювання економіки, бізнес-планування інноваційних проектів, економіка ресурсовикористання, стратегічний менеджмент

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
 
 
 
Детальніше...
 
Карпiщенко Олексiй Iванович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (спеціальність 08.00.21 - «Економіка, планування і організація управління промисловістю та її галузями», 20.04.1989 р.), професор (22.12.2006 р., кафедра економіки)

Посада: професор

Основнi дисциплiни: економіка праці та соціально-трудові відносини, проектний аналіз, управління проектами, стратегічне планування, планування діяльності підприємства

Науковi iнтереси: економіка праці, економіка природокористування, оцінка землі, планування

Iншi обов’язки: член редколегії журналу «Вісник СумДУ» (серія «Економіка»)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
 
 
 
 
Детальніше...
 
Сабадаш Віктор Володимирович

Науковий ступiнь, звання: к.е.н. (спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, присуджено 09.12.1998 р., автореферат), доцент (17.10.2002 р., кафедра економіки)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: Зовнішньоекономічна діяльність, Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, Економіка підприємства, Основи системного підходу та методи прийняття рішень, Регіональна економіка, Міжнародна економіка, Проектний аналіз, Менеджмент

Науковi iнтереси: мiжнародна торгiвля, глобальна економiка, екологічна конфліктологія, ресурсні обмеження.

Iншi обов’язки: заступник Головного редактора міжнародного наукового журналу «Механiзм регулювання економiки», заступник директора, вчений секретар Інституту економіки розвитку Міністерства освіти та науки України та Національної академії наук України.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-57-74.

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
 
 
 
 
Детальніше...
 
Євдокимов Андрiй Валерiйович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (12.05.1999 р., спеціальність 08.00.06 — економіка природокористування та охорони навколишнього середовища), доцент (17.10.2002 р., кафедра економіки)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: менеджмент персоналу, господарське законодавство

Науковi iнтереси: управління персоналом, короткострокові форми післядипломної освіти

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-30-98

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Дерев'янко Юрiй Миколайович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (28.05.2009 р., спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, автореферат, дисертація), доцент (17.02.2012 р., кафедра економіки та бізнес-адміністрування)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка розвитку, основи розвитку систем, сталий розвиток (анотація), зовнішньоекономічна діяльність, ефективність економічних систем, управлінська економіка 

Науковi iнтереси: фактор часу в економіці, обмеженість ресурсів, сталий економічний розвиток

Iншi обов’язки: заступник Головного редактора Міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки»

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
 
Mendeley
 
 
Детальніше...
 
Лукаш Ольга Анатоліївна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (28.05.2008 р., спеціальність 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, автореферат, дисертація), доцент (10.02.2011, кафедра економіки)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: обґрунтування господарських рішень і управління ризиками; зовнішньоекономічна діяльність; сертифікація, стандартизація та якість товарів; економіка торгівлі

Науковi iнтереси: теорія гравітації в економіці, транскордонне співробітництво, глобальна економіка, сталий розвиток, фактор часу в економіці

Інші обов'язки: член консультативної колегії Міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки», відповідальний за організацію та проведення І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін (спеціальностей)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
 
Mendeley
 
 
Детальніше...
 
Дегтярьова Ірина Борисівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (18.11.2009 р., спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, автореферат, дисертація), доцент (26.10.2012 р., за кафедрою економіки та бізнес-адміністрування)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: Бізнес-діагностика, Стратегія підприємства, Управління бізнес-процесами, Іноземна мова за професійним спрямуванням

Науковi iнтереси: екологічна економіка, «зелена» економіка,  синергізм еколого-економічних систем, соціально-економічні проблеми Європейського Союзу

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.:  +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
 
 
 
 
Детальніше...
 
Мазiн Юрiй Олександрович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (13.05.2006 р., спеціальність "Економіка та управління науково-технічним прогресом", автореферат), доцент (03.05.2014 р., кафедра економіки та бізнес-адміністрування)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка і організація виробництва, економіка і організація виробництва електроенергії, основи бізнесу

Науковi iнтереси: економіка підприємства, економіка природокористування, економіка ресурсо- та енергозбереження, економіка енергетики

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-57-74.

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Дериколенко Олександр Миколайович

Науковий ступiнь, звання: д.е.н. (2017 р., спеціальність Економіка та управління підприємствами, автореферат, дисертація), доцент (31.10.2014 р., кафедра економіки та бізнес-адміністрування)

Посада: доцент

Основні дисципліни: Економіка підприємства, Інвестиційний аналіз, Потенціал і розвиток підприємства, Управління витратами, Стратегія підприємства, Практикум, Реінжиніринг біщнес-процесів підприємства

Наукові інтереси: інновації, ризики, маркетинг

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23.

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
 
 
 
 
Детальніше...
 
Харченко Микола Олексійович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (2009 р., спеціальність Економіка природокористування та охорони навколишньго середовища) (автореферат, дисертація), доцент (2015 р., кафедра економіки та бізнес-адміністрування)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка та організація діяльності об’єднань підприємств, економіка підприємства, фінансовий менеджмент, потенціал і розвиток підприємства, теорія виробництва та витрат, економіка і організація виробництва.

Науковi iнтереси: економіка підприємства, економіка довкілля, екологічні збитки, еколого-економічна ефективність, екологізація, економіка і організація діяльності об’єднань підприємств, регіональна політика

Iншi обов’язки: матеріально відповідальна особа кафедри 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
 
 
 
Детальніше...
 
Чорток Юлія Володимирівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (06.10.2010 р., спеціальність 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, автореферат, дисертація), доцент (31.10.2014 р., кафедра економіки та бізнес-адміністрування)

Посада: доцент, начальник навчального відділу Сумського державного університету

Основнi дисциплiни: основи підприємницької діяльності, транспортна логістика

Науковi iнтереси: економічні й екологічні аспекти логістики, партнерство стейкхолдерів, сталий розвиток, підприємництво

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
 
Детальніше...
 
Маценко Олександр Михайлович

Науковий ступiнь, звання: к.е.н. (14.05.2010 р., спеціальність Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, автореферат, дисертація), доцент (26.06.2014 р., за кафедрою економіки та бізнес-адміністрування)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: Статистика, Прикладна статистика, Мотиваційний механізм підприємства, Бізнес та інновації, Стратегія підприємства, Інформаційна економіка, Економіка туризму, Економіка підприємства

Науковi iнтереси: конкурентна стратегія підприємства, цифрова трансформація, Industry 4.0, економіка природокористування, економіка водних ресурсів

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Персональний сайт

Тел.: (0542) 33-22-23

 
SCOPUS PROFILE                          WEB OF SCIENCE PROFILE
 
RESEARCHGATE PROFILE             GOOGLE SCHOLAR PROFILE        
 
Facebook                                       Instagram              Linkedln              Academia
 
Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 2