Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Спеціальності

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Економіка

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Етап вступної компанії

Ключові дати

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2020 р.

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

22 липня 2020 р. о 18-00

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням

27 липня 2020 р., не пізніше 12-00

Строки зарахування осіб за державним замовленням

01 серпня 2020 р. не пізніше 12-00

Строки зарахування осіб за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж 30 вересня 2020 р.

Більш детальна інформація о правилах прийому на основі повної загальної середньої освіти знаходяться за посиланням

Вступ на основі ОКР Бакалавр

Магiстерська програма "Економіка довкілля та природних ресурсів"

Магiстерська програма "Бiзнес-адмiнiстрування"

Магістерська програма "Підприємництво, торгівля та логістика"

Магістерська програма "Економіка та бізнес-інновації"

Етап вступної компанії

Ключові дати

Початок реєстрації для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

06 травня 2020 р.

Закінчення реєстрації для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

03 червня 2020 р. о 18.00

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

06 травня - 29 травня 2020 р.

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови або вступний іспит у СумДУ (п.4.5)

01 липня 2020 р.

Проведення фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

05 липня - 26 липня 2020 р. (12 жовтня - 13 листопада 2020 р.)*

Початок прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту

05 липня 2020 р. (12 жовтня 2020 р)*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту

22 липня 2020 р. (10 листопада 2020 р.)*

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше ніж 05 серпня 2020 р. (не пізніше ніж 16 листопада 2020 р.)*

Зарахування за державним замовленням

до 12.00 11 серпня 2020 р.

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше ніж 20 листопада 2020 р.

* Терміни проведення додаткового прийому на місця, що фінансуються виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб за заочною (дистанційною) формою навчання.

Більш детальна інформація о правилах прийому на навчання за освітнім ступенем магістра знаходяться за посиланням