Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Аспірантура та докторантура
 
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури Сумського державного університету
 
Прийом в аспірантуру кафедри здійснюється за двома спеціальностями:
051 - Економіка 

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 051 «Економіка» (Титульний лист)

 
ОНП «Економіка» реалізується за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка і обумовлена необхідністю підготовки фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Основною метою ОНП є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері економіки, які виявляють лідерські якості, здатні генерувати нові знання, саморозвиватися; володіють дослідницькими навичками високого рівня та інноваційними методами наукової і педагогічної діяльності, системним мисленням та мають достатні знання, навички і світогляд для управління розвитком соціально-економічних систем. 
Підґрунтям започаткування ОНП є науково-дослідна база НДІ економіки розвитку МОН та НАН України, що функціонує на базі випускової кафедри, та здобутки наукової школи економіки розвитку систем та сталого інформаційного суспільства. Наявність спецрад СумДУ Д 55.051.01, Д 55.051.06 сприяє розвитку ОНП. 
Підготовка аспірантів економічних спеціальностей в СумДУ триває з 1991 р. У 2016 р. започаткована підготовка аспірантів за ОНП «Економіка» за спеціальністю 051 Економіка, що розроблена на основі тимчасового стандарту СумДУ із залученням роботодавців з академічної та бізнес-спільности: НТУУ “ХПІ”, СНАУ та ТОВ «РОМАНОФ ЛТД», ТДВ “Будінмашсервіс”, ТОВ “Амплі-сенсор”, ТОВ “Укранафтозапчастини” та ін.
В процесі розроблення та функціонування ОНП «Економіка» ураховані принципи ЄКТС, Стандарти і рекомендації забезпечення якості в ЄПВО, рекомендації TUNING і експертів за результатами участі в міжнародних проєктах TEMPUS «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» та Erasmus+ «Система забезпечення якості освіти в Україні», вимоги до компетентностей, визначених роботодавцями, в т.ч. за вимогами до вакансій.
 
Зарахування до аспірантури проводиться на конкурсній основі. Про терміни навчання в аспірантурі, обсяги держзамовлення, плату за навчання та про іншу важливу інформацію можна дізнатись за посиланням.

Корисні посилання

Права аспірантів

Перелік наукових фахових видань України

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук