Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Магістерська програма "Підприємництво, торгівля та логістика"

 

Отримати допомогу при подачі документів та підготовці до іспитів (безкоштовно)

Переглянути розклад вступних іспитів та консультацій

Назва освітньої програми: "Підприємництво, торгівля та логістика"

Спеціальність:  076 - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Програма підготовки: магістр 

Тривалість програми: 1,5 роки (освітньо-професійний рівень)

Кількість кредитів: 90 кредитів ECTS / 120 кредитів ECTS

Галузь знань: 07 - "Управління та адміністрування"

Умови вступу: Приймальна комісія

Форма навчання: денна (за змішаною формою*), заочна

Можливість перехресного вступу (навчання на базі ступеню "бакалавр" будь-яких напрямів: економічних, гуманітарних, природничих, інженерних та інших спеціальностей)

Магістерська програма «Підприємництво, торгівля та логістика»  – це якісно новий продукт на ринку освітніх послуг України, метою якого є підготовка висококваліфікованих кадрів для сфери торгівлі.

Навчаючись за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Підприємництво, торгівля та логістика»), Ви одержуєте не тільки глибокі знання і навички з торгівлі та комерційної діяльності, а й опановуєте мистецтво логістики та просування товарів на нові ринки, а також методи управління, які забезпечують високу якість і конкурентоспроможність товарів на вітчизняному та світовому ринках.

Студенти вивчають, як швидко приймати обґрунтовані підприємницькі рішення, як розвивати лідерські та комунікаційні здібності, як генерувати цінні підприємницькі ідеї для бізнес-проектів, обирати ефективні бізнес-стратегії для торговельної діяльності та оцінювати їх результативність. За результатами вивчення надається можливість отримання сертифікатів з відповідних дисциплін.

Переваги спеціалізації: 

 • навчальний план створено спільно з роботодавцями;
 • *змішане навчання: 50% – аудиторна робота та 50 % – самостійна робота;
 • зручний графік навчання, орієнтований на працюючих слухачів (1 тиждень на місяць);
 • видача сертифікатів за основними дисциплінами;
 • стажування до півроку у провідних вітчизняних та зарубіжних торговельних мережах;
 • практичні навички роботи з програмними продуктами, які використовуються в торгівлі.

Наші випускники  можуть обіймати посади:

 • керівника торговельного підпри­ємства;
 • керівника  торговельного пред­став­ництва,;
 • директора ринку;
 • начальника торговельного відділу;
 • начальника відділу збуту;
 • менеджера відділу закупівель;
 • торговельного представника;
 • логіста;
 • брокера;
 • декларанта тощо.

Після закінчення студенти отримують диплом магістра за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Підприємництво, торгівля та логістика» та сертифікати по закінченню відповідного блоку дисциплін.

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

Практика/стажування

Контактна особа:  Чорток Юлія Володимирівна, моб. тел. 050-623-44-84