Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Мельник Леонiд Григорович

Дата та мiсце народження: 20.03.1948 р., м. Суми, Україна.

Адреса (служб.): 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2,

Тел.: +38 (0542) 33-32-97, 33-22-23, 33-57-74.

Факс: +38 (0542) 60-44-78,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 
 
 
 
Закінчив Сумський філіал Харківського політехнічного інституту. Спеціальність – Машини і апарати хімічних виробництв, кваліфікація – інженер-механік. Диплом з відзнакою, 1971 р.
 
Ступінь: к.е.н., спеціальність: 08.00.05 – Економіка, організація управління і планування народного господарства, 1978 р. Захист – в Московському інституті сталі та сплавів (СРСР);
д.е.н., спеціальності: 08.00.05 – Економіка, планування і організація управління народним господарством; 08.00.19 – Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, 1990 р. Тема дисертації «Економічні проблеми відтворення природного середовища та удосконалення господарського механізму». Захист – в Московському інституті народного господарства ім. Г.В. Плеханова (СРСР).
 
Вчене звання: доцент, 1983 р., за кафедрою економіки; професор, 1991 р., за кафедрою економіки.

Мiсце роботи — завiдувач кафедри економiки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного унiверситету. За сумісництвом — директор Інституту економіки розвитку МОН та НАН України (у СумДУ).

Дисципліни викладача: Сучасні тренди економічного розвитку (30 год.), Теорія самоорганізації економічних систем (10 год.)

Наукові інтереси: економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, сталий розвиток та екологічна економіка, соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства

Членство у редколегіях: голова редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки», член редакційної колегії Міжнародного науково-виробничого журналу "Економіка АПК"

Професiйний досвiд: iнженер на машинобудiвному заводi, науковий спiвробiтник, викладач у Сумському фiлiалi Харкiвського полiтехнiчного iнституту, потiм — у СумДУ, викладав рiзнi курси дисциплiн: економiки, органiзацiї, управлiння, науково-педагогiчний стаж — понад 45 рокiв. Підготовлено 4 доктори та 19 кандидатів наук.

Нагороди: Лауреат премiї Ленiнського комсомолу у галузi науки i технiки, лауреат премiї Академiка Проскури, нагороджений медалями ВДНГ СРСР. Диплом за кращу монографiю СРСР у галузi економiки природокористування (1986). Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом» (2004 рік). Грамота Признання і Премія імені Анни і Петра Патик Канадського Товариства приятелів України (2005 р.). Заслужений професор СумДУ (2007 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (2009 р.). Почесний науковий співробітник Ксіанського університету фінансів та економіки (Китай, 2011). Почесна відзнака "За заслуги перед Сумщиною" ІІІ ступеня. Почесний дослідник, Сіанський університет економіки та фінансів (КНР, Сіань, 2011). Всі нагороди можна переглянути тут.

Членство у професiйних органiзацiях: академiк ряду академій, а саме: Академiї пiдприємництва та менеджменту України, Академiї iнженерних наук України, Російської академії природничих наук, Міжнародної академії інформатизації, член Мiжнародної спiлки екологiчної економiки та кiлькох Європейських наукових спiлок. Член двох спецiалiзованих рад iз захисту дисертацiй, у однiй з яких — заступник голови.

Міжнародні стажування: Нагойский университет, Японія (1985–1986); Федеральне Агентство з навколишнього середовища, Германия (1990); Колорадський університет в Колорадо Спрингс, США (1991; 1996); Вільний Брюсельський університет, Бельгія (2002; 2007; 2009); Університет м. Гамільтон Нова Зеландія (2008); Маастріхський університет, Нідерланди (2011); Університет Массей, м. Окленд, Нова Зеландія (2014; 2016; 2018).

Викладацька дiяльнiсть за кордоном: запрошувався для читання лекцiй у Бельгiї, Гані, Литві, Нiмеччині, Новій Зеландії, Польщі, Республікі Чехія, Росії, США, Японiї.

Публiкацiї та виступи на наукових конференцiях: опублiковано більш ніж 650 наукових праць, у тому числi 13 пiдручникiв і 13 навчальних посiбникiв, 22 монографії. Виступив з 120 доповiдями на наукових конференцiях та семiнарах, у тому числi на 70 зарубiжних (Австралія, Австрія, Білорусь, Бельгія, Гана, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кіпр, Коста-Ріка, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Чехія, Росія, США, Угорщина, Швеція, Японія).

Основні наукові та навчально-методичні праці за тематикою:

 1. Економіка та управління економічними системами.
  Монографії: «Эффективность совершенствования производства в цветной металлургии» (в соавт.) (1980 р.), «Экономика развития» (2006 р., 2013 р.), «Триалектические основы управления развитием экономических систем» (2015 р.), «Теория развития систем» (2017 р.).
  Підручники: «Економіка підприємства» (у співавт.) (2004 р., 2006 р., 2012 р.).
  Навчальні посібники: «Економіка енергетики» (у співавт.) (2006 р., 2015 р.), «Маркетингова цінова політика» (у співавт.) (2007 р.), «Экономика развития» (в соавт.) (2017 р.).
   
 2. Сталий розвиток та екологічна економіка.
  Монографії: «Экономика и качество окружающей природной среды» (в соавт.) (1984 р.), «Экономические проблемы воспроизводства природной среды» (1988 р.), «Фундаментальные основы развития» (2003 р.), «Методи оцінки екологічних втрат» (у співавт.) (2004 р.), «Методология развития» (2005 р.), «Методы решения экологических проблем» (в соавт.) (2005 р.), «Эколого-экономические основы ресурсосбережения» (в соавт.) (2006 р.), «Методы решения экологических проблем» (в соавт.) (2010 р., 2015 р.), «Місцевий розвиток за участі громад» (у співавт.) (2013 р.), «Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енерго-ефективних змін національної економіки» (у співавт.) (2016 р.), «Рождение сестейновой экономики» (2018 р.).
  Підручники: «Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням» (у співавт.) (2006 р.) — нагороджено двома дипломами: Дипломом за краще видання для вищої школи конкурсу «Краща книга виставки-ярмарку «Хортицькі джерела»» (м. Запоріжжя, 2006 р.) і Дипломом першого ступеня в номінації «Навчальна книга» YII Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» (Одеса, 2006); «Екологічна економіка» (2006 р.), «Устойчивое развитие: теория, методология, практика» (2009 р.), «Социально-экономический потенциал устойчивого развития» (в соавт.) (2007 р.), «Soсial and Economic Potential of Sustainable Development» (2008), «Стратегія сталого розвитку» (у співавт.) (2012 р.), «Зелена» економіка» (2018 р.).
  Навчальні посібники: «Основи стійкого розвитку» (2005 р.), «Основи стійкого розвитку. Практикум» (у співавт.) (2005 р.), «Основи стійкого розвитку. Посібник для перепідготовки фахівців» (у співавт.) (2006 р.), «Економіка природних ресурсів» (у співавт.) (2010 р.), «Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Практикум» (в соавт.) (2007 р.).
  Енциклопедичні видання: «Екологічна енциклопедія» (в соавт.) (2006 р.).
  Науково-популярні книги: «Мир, открытый заново: рождение экологического мышления» (1988 р.), «В борьбе с драконом Когай: Опыт природопользования Японии» (в соавт.) (1991 р.), «"New-Васюки" глобального масштаба. Экономическое эссе» (2004 р.), «Тайны развития (не очень серьезная книга об очень серьезном)» (2005 р.), «Философские сказки о развитии» (2015 р.) – була номінована в числі кращих науково-популярних книг України.
   
 3. Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства.
  Монографії: «Социально-экономические проблемы информационного общества» (2005 р.), «Социально-экономические проблемы информационного общества» (в соавт.) (2010 р.), «Восхождение к Утопии, или Машина времени Н.Н. Неплюева» (2013 р.).
  Навчальні посібники: «Экономика информации и информационные системы предприятия» (в соавт.) (2004 р.).
  Енциклопедичні видання: «Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике. Энциклопедический словарь» (2005 р.) — нагороджено дипломом другого ступеня на VI Всеукраїнській виставці-форумі «Українська книга на Одещині».
  Науково-популярні книги: «Состоявшееся утопия, или Машина времени Н.Н. Неплюева» (2004 р., 2013 р.).
 4. Підприємництво, торгівля і біржова діяльність. 
  Підручники: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (у співавт.) (2018 р.).

Наукові школи: є засновником наукових шкіл: «Закономірності формування соціально-економічних систем при переході до інформаційного суспільства»; «Дослідження фундаментальних основ розвитку соціально-економічних систем та теорія сталого розвитку»; «Дематеріалізація розвитку економічних систем».

Мови: росiйська, українська, англiйська — вiльно.

Під науковим керівництвом Мельника Л.Г. захищали дисертації:
 • Тихенко Сергій Володимирович 1992 р.
 • Шапочка Микола Костянтинович 1992 р.
 • Дутченко Олег Миколайович 1993 р.
 • Рибалов Олександр Олександрович 1993 р.
 • Романюк Світлана Олександрівна 1995 р.
 • Подоляка Олег Іванович 1997 р.
 • Карінцева Олександра Іванівна 1997 р., 2018 р. спеціальність "Економіка та управління національним господарством"
 • Боронос Вікторія Георгіївна 1997 р.
 • Сабадаш Віктор Володимирович 1998 р.
 • Шоган Галина Іванівна 1999 р.
 • Скоков Сергій Олексійович 2002 р.
 • Калашник Сергій Дмитрович 2002 р.
 • Дегтярьова Ірина Борисівна 2009 р.
 • Лі Жуй (КНР) 2009 р.
 • Кубатко Олександр Васильович 2010 р., 2018 р., спеціальність «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» (автореферат)
 • Бурлакова Ірина Михайлівна 2010 р. (автореферат)
 • Кубатко Олександра Вікторівна 2011 р. (автореферат)
 • Шкарупа Олена Василівна 2018 р., спеціальність «Економіка та управління національним господарством» (автореферат)

Аспіранти Мельника Л.Г.: 

 • 1. Панченко Андрій Андрійович
 • 2. Переход Євгеній Анатолійович
 • 3. Люльова Лілія Юріївна

Має Certificate of Attainment in Modern Languages. English. Level B2.

Методичні праці за останні 5 років:

 • «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV промислових революцій) : підручник / Л.Г. Мельник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2018. - 463 с.
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2018. – 572 с. (авторський внесок: стор. 136-161)
 • Экономика развития : учеб. пособие / под ред. Л. Г. Мельника, А. Вик. Кубатко. - Сумы : Университетская книга, 2017. - 351 с. (авторський внесок: стор. 11-13, 15-280, 321-323).
 • Економіка енергетики: підручник / За ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. І.М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2015. – 378 с. (авторський внесок: стор. 26-131, 148-156, 157-174, 244-249).

Монографії за останні 5 років:

 • Рождение сестейновой экономики: опыт ЕС и практика Украины в свете III и IV промышленных революций : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2018. – 432 с.
 • «Машина времени» Н. Н. Неплюева (Социально-экономический анализ) : монография. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2018. – 368 с.
 • Теория развития систем : монография / Л.Г. Мельник. – Saarbrucken, Deutschland : Palmarium academic publishing, 2016 - 528 c.
 • Триалектические основы управления развитием экономических систем : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 447 с.

Основні публікації:

1. Melnyk L., Kubatko O., Dehtyarova I., Matsenko O., Rozhko O. The effect of industrial revolutions on the transformation of social and economic systems. Problems and Perspectives in Management. 2019. № 17(4). Р. 381–391. (Scopus)
2. Melnyk L., Hens L., Matsenko O., Chygryn O., Gonzales C. C. Transport Economics and Sustainable Development in Ukraine. Marketing and Management of Innovations. 2019. № 3. Р. 272–284. (Web of Science)
3. Мельник Л. Г. Зелена економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і VI промислових революцій). Суми : Університетська книга, 2017. 342 с.
4. Melnyk L., Kubatko Oleksandr V., Kubatko Oleksandra V. Where Ukrainian regions too different to start interregional confrontation: economic, social and ecological convergence aspects? Economic research. 2016. Vol. 29. No. 1 (June 2016). P. 573–582. (Scopus)
5. Melnyk L., Sineviciene L., Draksaite A., Krusinskas R. Research on the Relationship between Economic Growth and Energy Productivity in Lithuania and Ukraine. Information and Business Management (ISSGBM – IB 2016). Lecture Notes in Management Science. Vol. 61. Proceeding of the International Conference, held in Hong Kong in Sept. 3-4, 2016. Edited by Harry Zhang. Singapore : Singapore Management and Sports Science Institute, 2016. P. 3–8. (Web of Science) 
6. Melnyk L., Lakstutiene A., Sineviciene L., Krusinskas R. The importance of Green Economics in European Region, in the Context of Sustainable Economic Development. Social Sciences and Education (ISSGBM –SSE 2016). Lecture Notes in Management Science. Vol. 64. Proceedings of the International Conference, held in Windsor, UA, in Sept. 29-30, 2016. Edited by Harry Zhang Singapore : Singapore Management and Sports Science Institute, 2016. P. 15–20. (Web of Science)
7. Мельник Л. Г. Теорія розвитку систем : монографія. Суми : Університетська книга, 2016. 416 с.
 
Науково-дослідні роботи:
 
1. Українсько-литовський проект «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні», 2016-2017 рр. (керівник) (№ д/р 0117U003260)
2. Держбюджетна НДР «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку в ході Третьої промислової революції», 2018-2020 рр. (науковий керівник) (№ д/р 0118U003578) 
3. Держбюджетна НДР «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства», 2015-2017 рр. (науковий керівник) (№ д/р 0115U000684)
4. Держбюджетна НДР «Моделювання трансферу екоінновацій в системі «підприємство-регіон-держава»: вплив на економічне зростання та безпеку України», 2020 р. (виконавець) (№ д/р 0119U100364)
5. Модуль Жана Моне «Можливості та виклики торгівлі ЄС в Україні»; джерело фінансування – ЄС. 2016-2019 рр. (виконавець) (573581-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE)
6. Модуль Жана Моне «Використання кращих практик ЄС для формування сестейнової економіки в Україні» (UBEUP); джерело фінансування – ЄС. 2014-2017 рр. (керівник) (553185-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE)
 
Участь у конференціях і семінарах:
 
1. 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. CEUR. June 12-15, 2019. Kherson, Ukraine (Melnyk L., Derykolenko O., Kubatko O., Matsenko O. Business Models of Reproduction Cycles for Digital Economy)
2. 28th EBES Conference – Coventry. The Centre for Financial and Corporate Integrity (CFCI) Coventry University. May 29-31, 2019. Coventry. United Kingdom, (Melnyk L., Dehtyarova I., Derykolenko A. The Use of Legislative and Socio-Economic Mechanisms for Business Development in the Third and Fourth Industrial Revolutions: The EU Experience)
3. 25-th EBES Conference. Berlin. May 23–25 2018, Berlin, Germany (Melnyk L., Dehtyarova I., Derykolenko A. Economy and Business in the Context of a Phase Transition to Green Economy)
4. 20th EBES conferece - Vienna. September, 2016. Viena. Austria – Istambul. Turkey: Filton Baski Çözlümleri A.Ş. (Melnyk L., Derykolenko O., Dehtyarova I. Development of Economy and business in condition of Third and Fourth industrial revolutions)
5. 57th international scientific conference “Scientefic conference on economics and entrepreneurship”. Riga technical university (SCEE’16). (Melnyk L., Dehtiarova I. Innovation vectors of green economy in Third and Fourth industrial revolutions)
6. Economics for Ecology ISCS'2016, м. Суми, Україна. 11-12 травня 2016 р. (Melnyk L., Dehtiarova I., Kubatko O. Third industrial revolution as a way for green economy forming)
7. 4 міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», 18 вересня 2015 року. Одеса, Україна (Мельник Л.Г., Дегтярьова И.Б., Мальченко Р. Sustainable (green) economy as the basis of sustainable development strategy)
 
Керівництво науковою роботою студентів:
 • Ніколаєв С.О., переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності» у 2018-2019 навчальному році, м. Одеса, (диплом І ступеню від 13-15.03.2019 р.);
 • Скрипка Є.О., переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2017-2018 навчальному році за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту», (диплом ІІІ ступеня від 19.04.2018 р.). 
 • Ніколаєв С.О. переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2017-2018 навчальному році за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту», м. Харків (диплом І ступеня від 19.04.2018 р.)
 • Шиян А.С. переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016-2017 навчальному році за напрямом «Економіка транспорту та зв’язків)», тема роботи «Інноваційні технології на автотранспорті у світлі третьої промислової революції та Industry 4.0», м. Харків (диплом за І місце від 10.03.2017)
 • Шевельова Дарина Сергіївна, призер ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом», м. Дніпро, (диплом ІІ ступеня, 2016 р.)
 • Гайтина Марія Вікторівна, призер ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015-2016 навчальному році за напрямом «Економіка транспорту та зв’язків)», м. Харків, (диплом ІІ ступеня від 18.03.2016)
Підвищення кваліфікації:
 
1. Сумський державний університет, факультет підвищення кваліфікації та педагогічних інновацій; програма з «Інновації в галузі: проблеми формування «зеленої» економіки»; посвідчення (№2644) від 10.01.17 р.
2. Сертифікати стажування в рамках Jean Monnet Module “EU trade opportunities and challenges for Ukraine” (б/н) 2019 р.
3. Австралія, м. Сідней, Бізнес-школа (наказ СумДУ №2345-ІІ від 18.11.2019 р.)
4. Австралія, м. Сідней, Бізнес-школа (наказ СумДУ №2216-ІІ від 14.11.2018 р.)
5. Нова Зеландія, м. Окленд, Массейський університет (наказ СумДУ №2002-ІІ від 30.11.2017 р.)
 
Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН 
 
Член підкомісії зі спеціальності 051 Економіка Науково-методичної комісії № 5 з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (підкомісія: 051 Економіка), 2016-2020 рр.; експерт від України програмного комітету «Європа у мінливому світі – інклюзивні інноваційні та свідомі суспільства» (по програмі «Горизонт 2020»), 2019-2020; член експертної комісії з акредитації освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка (наказ МОНУ №1975-л від 13.11.2018 р.); член експертної комісії з первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова (наказ МОНУ №562-А від 10.04.2017 р.); член експертної комісії з акредитаційної експертизи підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь (2017 р.)
 
Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради:
 
Атестація 3 наукових кадрів в якості офіційного опонента (Шевчик Б.М., ЛТЕУ, м. Львів, 2019; Філіпішина Л.М., м. Маріуполь, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2018; Хан Т.Ф. м. Харків, НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2016; Шевцова Г.З, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ, 2016); член постійної спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06 та Д 55.051.01.
 
Наявність авторських свідоцтв та/або патентів:
 
1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навч. посіб. «Україна та ЄС: передумови та вектори соціально-економічної інтеграції», № 58121 від 15.01.2015 р.;
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навч. посіб. «Опыт ЕС как основа для формирования в Украине сестейновой экономики», № 60354 від 01.07.2015 р.;
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на статтю «Сестейновая экономика как основа перехода к сестейновому развитию», № 61469 від 01.09.2015 р.;
4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навч. посіб. «Опыт ЕС и сестейновое развитие в Украине», № 65807 від 31.05.2016 р.;
5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навч. посіб. «Промышленные революции», № 76082 від 22.01.2018 р.
6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на статтю «Еколого-економічне обґрунтування господарських рішень з урахуванням ектернальних ефектів»,  № 41540 від 27.12.2011 р.