Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Група забезпечення спеціальності 051 Економіка

Група забезпечення спеціальності утворюється в установленому Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності порядку для забезпечення узгодження дій учасників освітнього процесу, в тому числі членів Робочих проектних груп, з питань, пов’язаних з виконанням освітніх програм та провадженням освітньою діяльністю за спеціальністю. 

Група забезпечення спеціальності 051 Економіка (наказ)

Склад групи забезпечення спеціальності 051 Економіка:

 1. Д.е.н., проф. Кузьменко Ольга Віталіївна (керівник) http://cyber.uabs.sumdu.edu.ua/ua/pro-kafedry/sklad-kafedri/item/kuzmenko-olha-vitaliivna
 2. Д.е.н., доц. Карінцева Олександра Іванівна (заступник керівника) https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/list-of-employees/75-karintseva
 3. Д.е.н., проф. Сотник Ірина Миколаївна https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/list-of-employees/98-sotnyk
 4. Д.е.н., проф. Кубатко  Олександр Васильович https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/list-of-employees/104-kubatko
 5. Д.е.н., проф. Мішенін Євген Васильович https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/list-of-employees/753-mishenin
 6. Д.е.н., проф.Лєонов Сергій В’ячеславович http://cyber.uabs.sumdu.edu.ua/ua/pro-kafedry/sklad-kafedri/item/lieonov-serhii
 7. Д.е.н., проф. Олійник Віктор Михайлович http://cyber.uabs.sumdu.edu.ua/ua/pro-kafedry/sklad-kafedri/item/oliinyk-viktor-mykhailovych
 8. К.е.н., доц. Боженко Вікторія Володимирівна http://cyber.uabs.sumdu.edu.ua/ua/pro-kafedry/sklad-kafedri/item/bozhenko-viktoriya-volodimirivna
 9. К.е.н., доц. Пушко Ольга Олександрівна http://cyber.uabs.sumdu.edu.ua/ua/pro-kafedry/sklad-kafedri/item/pushko-olga-oleksandrivna
 10. К.е.н., доц. Яровенко Ганна Миколаївна http://cyber.uabs.sumdu.edu.ua/ua/pro-kafedry/sklad-kafedri/item/iarovenko-hanna-mykolaivna
 11. К.е.н., доц. Койбічук Віталія Василівна http://cyber.uabs.sumdu.edu.ua/ua/pro-kafedry/sklad-kafedri/item/42-43
 12. К.е.н., доц. Бойко Антон Олександрович http://cyber.uabs.sumdu.edu.ua/ua/pro-kafedry/sklad-kafedri/item/boiko-anton-oleksandrovych
 13. К.е.н., доц. Дегтярьова Ірина Борисівна https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/list-of-employees/95-dehtyarova
 14. К.е.н., доц. Сабадаш  Віктор Володимирович https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/list-of-employees/49-sabadash
 15. К.е.н., доц. Харченко Микола Олексійович https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/list-of-employees/82-kharchenko
 16. К.е.н., доц. Маценко Олександр Михайлович https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/list-of-employees/85-matsenko
 17. К.е.н., доц. Ковальов Богдан Леонідович https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/list-of-employees/100-kovalyov
 18. К.е.н., доц. Лукаш Ольга Анатоліївна https://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/list-of-employees/83-lukash