Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Сумська обласна громадська організація "Академія підприємництва і менеджменту України"

Голова — проф., д-р екон. наук Мельник Леонiд Григорович. 

Сумська обласна громадська організація "Академія підприємництва і менеджменту України" була заснована 6 квітня 2012 р. В Академiї працюють 5 академiкiв, 5 докторiв наук, 7 кандидатiв наук. Ученi i фахiвцi Академiї проходили стажування в США, Францiї, Бельгiї.

За час дiяльностi виконано 8 наукових, освiтнiх i органiзацiйних проектiв, включаючи мiжнародний: екологiчна освiта керiвникiв i фахiвцiв мiсцевих адмiнiстрацiй за допомогою електронної пошти. Результати цих проектiв були представленi на мiжнародних конференцiях у Нiмеччинi, Францiї, Данiї, Iталiї, Фiнляндiї, Бiлорусi, Швейцарiї.

Основними напрямками дiяльностi Академiї є:

 • економiчне обгрунтування енергоощадних технологiй;
 • економiчний аналiз i обгрунтування iнвестицiйних проектiв;
 • освiтнi проекти;
 • розроблення економiчної бази розвитку пiдприємницької дiяльностi в екологiчному секторi;
 • пiдготовка i випуск економiчної лiтератури;
 • комп’ютеризацiя освiтнiх програм.

Академiя органiзувала i провела:

 • двi мiжнароднi конференцiї «Економiка для екологiї» (грант UNEP);
 • заочний освiтнiй курс «Екологiчний менеджмент для працiвникiв мiських самоврядувань України i Росiї» (грант програми TACIS);
 • освiтнiй проект «Економiчнi iнструменти управлiння природним середовищем» (органiзований українськими ученими, фахiвцями i студентами на конференцiї в Карлсруе (грант програми INTAS));
 • розроблення мiської програми стiйкого розвитку (м. Суми).

Академiєю пiдготовленi для розроблення спiльнi проекти у таких галузях:

 • економiчний аналiз i обгрунтування iнвестицiйних проектiв;
 • освiтнi програми у галузi економiки i охорони навколишнього середовища;
 • органiзацiя конференцiй i семiнарiв;
 • розроблення механiзму управлiння iнвестицiйними проектами;
 • пiдготовка i публiкацiя лiтератури економiчної i природоохоронної тематики.

Адреса: 40014, м. Суми, вул. Петропавлівська, 98-А-1
Тел./факс: +38 (0542) 604478
Факс: +38 (0542) 333297