Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Центр економiчних дослiджень

Центр економiчних дослiджень створений в 1990 роцi. На пiдприємствi проводять дослiдження 3 академiки, 5 докторiв наук, 12 кандидатiв наук. Ученi i фахiвцi центру проходили стажування в Японiї, США, Германiї, Грецiї, Францiї, Бельгiї, Ганi, Австралiї.

За час дiяльностi Центр економiчних дослiджень виконав бiльше 30 фундаментальних наукових i прикладних проектiв. 8 проектiв мають мiжнародний характер. Результати цих проектiв були представленi на мiжнародних конференцiях в США, Японiї, Германiї, Росiї, Грецiї, Швецiї, Францiї, Коста-Рiцi, Бельгiї, Голландiї, Туреччини.

Основними напрямками дiяльностi пiдприємства є:

 • економiчний аналiз i обгрунтування iнвестицiйних проектiв;
 • розроблення економiчного iнструментарiю управлiння природним середовищем;
 • проведення наукових конференцiй i семiнарiв;
 • видавнича дiяльнiсть.

Центр економiчних дослiджень є базовою органiзацiєю для пiдготовки нормативної бази українських законiв у галузi охорони навколишнього середовища, зокрема «Закону про охорону навколишнього середовища України».

У наш час центром виконується фундаментальна тема, що фiнансується Фондом фундаментальних дослiджень України «Економiка стiйкого розвитку: макро- i мiкроекономiчнi механiзми забезпечення». Останнiми прикладами мiжнародної спiвпрацi є мiжнароднi проекти, розробленi Центром економiчних дослiджень:

 • розроблення Нацiональної програми України щодо збереження озонового шару Землi (фiнансувалася Агентством з довкiлля охорони Данiї);
 • оцiнка екологiчних витрат в Українi (фiнансувалася Агентством з довкiлля охорони Данiї);
 • розроблення макета пiдручника «Економiка промисловостi: аналiз перехiдного стану» (грант програми «Євразiя»);
 • видання книги «Екологiчна економiка i управлiння в Українi» (грант програми TACIS).

Центр економiчних дослiджень запрошує до спiвпрацi для розроблення спiльних проектiв у таких галузях:

 • економiчний аналiз i обгрунтування iнвестицiйних проектiв;
 • освiтнi програми у галузi економiки i охорони навколишнього середовища;
 • органiзацiя конференцiй i семiнарiв;
 • розроблення механiзму управлiння iнвестицiйними проектами;
 • пiдготовка i публiкацiя лiтератури економiчної i природоохоронної тематики.

Адреса: 40035, Україна, м. Суми,
вул. Заливна 1, кв.29,
тел: +38 (0542) 33-22-23 або 33-57-74, факс: +38 (0542) 60-44-78.
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Директор: проф., д-р екон. наук Мельник Леонiд Григорович.