Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Тематика курсів підвищення кваліфікації

Викладачі кафедри економіки та бізнес-адміністрування проводять довгострокові та короткострокові курси підвищення кваліфікації для фахівців підприємств, установ, організацій різних форм власності та підпорядкування.

Тематика курсів:
1. Стійкість виробничих систем.
2. Механізми самоорганізації виробничих систем.
3. Організаційні основи управління виробничими системами.
4. Підвищення ефективності технічних і економічних систем.
5. Формування системи мотивації персоналу промислового підприємства до енерго- та ресурсозбереження;
6. Техніко-економічне обґрунтування енерго- та ресурсозберігаючих проектів на машинобудівному підприємстві
7. Теорія обмежень Голдратта. Управління обмеженнями у виробничому процесі.
8. Управління якістю і продуктивністю виробничої системи.
9. Системи управління виробничими запасами.
10. Управління конкурентоспроможністю підприємства, який спеціалізується на наданні науково-технічних послуг.
11. Формування системи стратегічного менеджменту підприємства;
12. Економіко-юридичні аспекти господарських операцій з нематеріальними активами у вигляді об'єктів промислової власності та авторського права.
13. Управлінський облік, контроль і аналіз - основа для прийняття рішень;
14. Фінансовий контролінг і планування;
15. Міжнародні стандарти аутсорсінга бізнес-процесів;
16. Стратегічне фінансове планування;
17. Організація бюджетного управління в компанії;
18. Найефективніші технології управління персоналом.
19. Економіко-математичні основи аналізу та управління ризиками підприємницької діяльності
20. Механізм трансформації на промисловому підприємстві.
21. Стратегія трансформації в процесоорієнтованому управління бізнес-процесами.
22. Аналіз системи linking-production на підприємстві.
23. Впровадження інноваційних технологій менеджменту на підприємстві на прикладі Lean Production.
24. Організаційно-економічні засади проведення реінжинірингу бізнес-процесів на виробничих підприємствах.
25. Механізми трансформації бізнес-процесів на виробничих підприємствах.
26. Практичні аспекти стратегічного розвитку суб’єктів господарювання в контексті оптимізації бізнес-процесів на мікро- та макрорівні.
27. Формування комплексної програми стратегічного розвитку промислового підприємства.
28. Оптимізація бізнес-процесів підприємства шляхом впровадження ВSC – системи показників.
29. Логістика постачання і визначення оптимального обсягу постачання сировини, матеріалів тощо.
30. Логістика виробництва або оптимізація робочого процесу.
31. Логістика витрат і логістичне обслуговування.
32. Проектування логістичного рішення щодо вибору постачальника.
33. Обґрунтування оптимальної величини партії виробництва.
34. Техніко-економічне обґрунтування управлінських рішень.
35. Аналіз та способи вираження основних показників ефективності виробництва.
36. Управління конкурентоспроможністю продукції в умовах фінансової кризи.
37. Тенденції та прогнози розвитку національної промисловості в умовах глобальної фінансової кризи.
38. Соціальний захист населення.
39. Особистісний ріст.
40. Управління часом.
41. Основи менеджменту.
42. Постановка завдань підлеглим.
43. Мотивація персоналу.
44. Емоційний інтелект практики керівника.