Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Навчання

З метою підвищення прозорості, у розділі "Навчання" ви можете знайти інформацію з основних дисциплін, що викладаються кафедрою 

Анотації    Регламенти

Методичне забезпечення та інформаційна підпримка

Графік консультацій викладачів

 

БАКАЛАВРАТУРА 

Спеціальність "Економіка" освітня програма «Економіка і бізнес» (Профіль програми):

1 семестр (2020 рік прийому)

 1. Економіка підприємства (анотаціярегламентвикладач)

2 семестр (2020 рік прийому)

 1. Статистика (силабусанотаціярегламентвикладач)
 2. Економіка підприємства ІІ (силабусанотація, регламентвикладач)

3 семестр (2019 р. прийому) Профіль програми

 1. Ефективність економічних систем (силабусанотаціярегламентвикладач)

4 семестр (2019 р. прийому)

 1. Економіка та мотивація праці (силабусанотаціярегламентвикладач)
 2. Економічний аналіз  (силабусанотація, регламентрегламент КРвикладач)

Дисципліни за вибором студента в 3-4 семестрі:

 1. CRM
 2. Зелена економіка (Green Economics)
 3. Моделювання та прогнозування економічних процесів (анотаціярегламентвикладач)
 4. Регіональна економіка (анотаціярегламентвикладач)

5 семестр (2018 р. прийому) Профіль програми

 1. Інвестиційний аналіз (анотаціярегламентвикладач)
 2. Зовнішньоекономічна  діяльність (анотаціярегламентвикладач)
 3. Економіка промисловості (анотаціярегламентвикладач)

6 семестр (2018 р. прийому) Профіль програми

 1. Бізнес-етика
 2. Економіка та організація інноваційної діяльності (силабусанотаціярегламентвикладач)
 3. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків  (анотаціярегламентвикладач)
 4. Ціни та ринки

Дисципліни за вибором студента в 5-6 семестрі:

 1. Європейська політика економічної безпеки (EU Policies of Economic Security)
 2. Глобальні ринки і конкуренція (Global Markets and Competition)
 3. Економіка природокористування
 4. Практикум (тренінг) (анотаціярегламентвикладач)

7 семестр (2017 р. прийому)

 1. Стратегія підприємства (анотаціярегламентвикладач)
 2. Інформаційна економіка (анотаціярегламентвикладач)
 3. Управління витратами (анотаціярегламентвикладач)
 4. EU Policies for Green Economy (анотаціярегламентвикладач)
 5. Регіональний розвиток соціально-економічних систем (анотаціярегламентвикладач)
 6. Бюджетування бізнесу
 7. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства

8 семестр (2017 р. прийому)

 1. Мотиваційний механізм підприємства (анотаціярегламентвикладач)
 2. Потенціал і розвиток підприємства (анотаціярегламентвикладач)
 3. Regulation of Foreign Trade Activity
 4. Бізнес-планування
 

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (Профіль програми):

1 семестр (2020 р. прийому)

 1. Організація підприємницької діяльності (анотаціярегламентвикладач)

2 семестр (2020 р. прийому)

 1. Статистика (анотаціярегламентвикладач)
 2. Ціни та ціноутворення (анотаціярегламентвикладач)

3 семестр (2019 рік прийому)

 1. Економіка підприємництва (анотаціярегламентвикладач)

4 семестр (2019 рік прийому)

 1. Соціально-трудові відносини (силабусанотаціярегламентвикладач)
 2. Економіка торгівлі (силабусанотаціярегламентвикладач)

Дисципліни за вибором студента в 3-4 семестрах:

 1. Зелена економіка (Green Economics)
 2. Екологічна економіка (анотаціярегламентвикладач)
 3. Корпоративна та соціальна відповідальність (анотаціярегламентвикладач)
 4. Організація взаємозв’язків з клієнтами (анотаціярегламентвикладач)
 5. Рітейл менеджмент

5 семестр (2018 р. прийому)

 1. Аналіз підприємницької діяльності (силабусанотаціярегламент, регламент КРвикладач)
 2. Готельно-ресторанний бізнес

6 семестр (2018 р. прийому)

 1. Start Up* (силабусанотаціярегламентвикладач)
 2. Економіка спорту* (силабусанотаціярегламентвикладач)
 3. Стратегічний аналіз (силабусанотаціярегламентвикладач)
 4. Турістичний бізнес (анотаціярегламентвикладач)

Дисципліни за вибором студента в 5-6 семестрах:

 1. Європейська політика економічної безпеки (EU Policies of Economic Security)* 
 2. Глобальні ринки і конкуренція (Global Markets and Competition)
 3. Бізнес-планування (анотаціярегламентвикладач)
 4. Мотиваційний механізм підприємства

7 семестр (2017 р. прийому)

 1. Глобальні ринки і конкуренція (анотаціярегламентвикладач)
 2. Економіка логістичних рішень (анотаціярегламентвикладач)
 3. Торговельна політика
 4. CRM
 5. Економіка транспорту (силабусанотаціярегламентвикладач)
 6. Економіко-правові відносини в підприємництві* (анотаціярегламентвикладач)
 7. Реінжиніринг бізнес-процесів в підприємництві*

8 семестр (2017 р. прийому)

 1. Віртуальне підприємництво (силабусанотаціярегламентвикладач)
 2. Ефективність продажів (анотаціярегламентвикладач)
 3. Project analysis* (анотаціярегламентвикладач)
 4. Основи системного підходу* (анотаціярегламентвикладач)
 
 

Спеціальність 6.231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Економічні основи соціальної роботи зі змістовим модулем: Соціальне підприємництво (3с.) (анотаціярегламент, викладач)

Спеціальність 6.141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Економіка і організація виробництва електроенергії (4 с.) (анотаціярегламент, викладач)

Економічний механізм функціонування ринку електроенергії (4 с.) (анотаціярегламент, викладач)

Організаційно-економічний механізм екологізації електроенергетики (5с.) (анотаціярегламент, викладач)

Стратегічне планування елктроенергетичного виробництва (6 с.) (анотаціярегламент, викладач)

Проектний аналіз на підприємствах електроенергетики (8 с.) (анотаціярегламент, викладач)

* Дисципліни вільного вибору студента

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Бізнес-адміністрування» (навчання англійською мовою) Профіль програми
 
Обов'язкові дисципліни за спеціальністю:
1. Project Management/Проектний менеджмент (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
2. Sustainable Development/Сталий розвиток (2 семестр) (силабусанотація, регламент, викладач)
 
Обов’язкові дисципліни за освітньою програмою:
3. Prices and Markets / Ціни та ринки (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
4. Business Process Management / Управління бізнес-процесами (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
5. Managerial Economics / Управлінська економіка (1 семестр) (syllabusсилабус, викладач)
6. Human Resource Management / Управління людськими ресурсами (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
7. Decision Making / Прийняття рішень (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)
8. Capital Management / Управління капіталом (2 семестр) (силабусанотація, регламент, викладач)
 
Вибіркові дисципліни загального циклу:
9. Стартап: перші кроки в підприємництві (2 або 3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
10. Startup: the first steps in business (2 або 3 семестр) (силабусанотація, регламент, викладач)
11. Сучасні тренди в бізнесі (2 або 3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
 
Вибіркові дисципліни за освітньою програмою:
12. Злиття та поглинання (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)
13. Практикум (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)
14. Корпоративна стратегія (3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
15. Мотивація в бізнесі (3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
16. Управління змінами (3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
17. Управління міжнародним бізнесом (3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
 
 
 
Спеціальність 051 Економіка, освітня програма «Економіка та бізнес-інновації» Профіль програми
 
Обов'язкові дисципліни за спеціальністю:
1. Економіка розвитку (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
2. Соціальна та солідарна економіка (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
 
Обов’язкові дисципліни за освітньою програмою:
3. Бізнес-діагностика (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
4. Управління людськими ресурсами (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
5. Планування операційної діяльності (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
6. Управління активами (2 семестр) (силабусанотація, регламент, викладач)
7. Економіка ресурсозбереження (2 семестр) (силабусанотація, регламент, викладач)
8. Управління конкурентоспроможністю (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)
 
Вибіркові дисципліни за освітньою програмою:
9. Практикум з бізнес-планування (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)
10. Управління інноваційним потенціалом компанії (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)
11. Ціноутворення на ринку активів (3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
12. Злиття та поглинання (3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма «Підприємництво, торгівля та логістика» 

Обов'язкові дисципліни за спеціальністю:

1. Обґрунтування рішень в торгівлі (силабус, регламент)

Обов’язкові дисципліни за освітньою програмою:

2. Торговельна політика (1 семестр)

3. Конкурентні стратегії (1 семестр)

4. Економіка і організація сфери послуг (1 семестр)

5. Бізнес та інновації (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)

6. Ціни та ринки (2 семестр)

7. Управління взаємозв'язками з клієнтами (2 семестр)

Вибіркові дисципліни за освітньою програмою:

Управління ланцюгами поставок (2 семестр)

Управління людськими ресурсами (2 семестр)

Мотиваційний механізм в підприємництві (3 семестр)

Транспортна логістика (3 семестр)

Торгівля з ЄС та європейський бізнес (3 семестр)

 
Наукові семінари 
2020/2021 н.р.
 
2019/2020 н.р.
 
2018/2019 н.р.
 
2017/2018 н.р.
 
2016/2017 н.р.