Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Навчання

З метою підвищення прозорості, у розділі "Навчання" ви можете знайти інформацію з основних дисциплін, що викладаються кафедрою 

Анотації    Регламенти

Методичне забезпечення та інформаційна підпримка

Графік консультацій викладачів

БАКАЛАВРАТУРА 

Спеціальність "Економіка" освітня програма «Економіка і бізнес» (Профіль програми):

1 семестр (2019 рік прийому)

1.    Економіка підприємства (анотаціярегламент, викладач)

2 семестр (2019 рік прийому)

2.    Статистика (силабусанотаціярегламент, викладач)

3.    Економіка підприємства ІІ (силабусанотація, регламент, викладач)

3 семестр (2018 р. прийому) Профіль програми

4.    Ефективність економічних систем (анотаціярегламент, викладач)

5.    Моделювання та прогнозування економічних процесів (анотаціярегламент, викладач)

6.    Регіональна економіка* (анотаціярегламент, викладач)

4 семестр (2018 р. прийому)

7.    Економіка праці (силабусанотаціярегламент, викладач)

8.    Економічний аналіз  (анотаціярегламент, викладач)

5 семестр (2017 р. прийому) Профіль програми

9.  Інвестиційний аналіз (анотаціярегламент, викладач)

10.  Зовнішньоекономічна  діяльність (анотаціярегламент, викладач)

11.  Економіка промисловості (анотаціярегламент, викладач)

12.  Моделювання та прогнозування соціально-економічних систем* (анотаціярегламент, викладач)

13.  Бізнес-комунікації*  (анотаціярегламент, викладач)

14.  Внутрішній економічний механізм підприємства* (анотаціярегламент, викладач)

15.  EU Trade Policy*  (анотаціярегламент, викладач)

6 семестр (2017 р. прийому) Профіль програми

16.  Організація ведення бізнесу (анотаціярегламент, викладач)

17.  Проектний аналіз (силабусанотаціярегламент, викладач)

18.  Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків  (анотаціярегламент, викладач)

19.  Start Up* (силабусанотаціярегламент, викладач)

20.  Практикум (тренінг)* (анотаціярегламент, викладач)

21.  Economics  and Organisation of Innovative Activity* (силабусанотаціярегламент, викладач)

7 семестр (2016 р. прийому)

22.  Стратегія підприємства (анотаціярегламент, викладач)

23.  Інформаційна економіка (анотаціярегламент, викладач)

24.  Моделювання та прогнозування економічних процесів*  (анотаціярегламент, викладач)

25.  Практикум* (анотаціярегламент, викладач)

26.  EU Policies for Green Economy* (анотаціярегламент, викладач)

27.  Конкурентна політика* (анотаціярегламент, викладач)

28.  Мотиваційний механізм підприємства (анотаціярегламент, викладач)

29.  Проектний аналіз (анотаціярегламент, викладач)

8 семестр (2016 р. прийому)

29.  Управління витратами (анотаціярегламент, викладач)

30.  Потенціал і розвиток підприємства (анотаціярегламент, викладач)

31. Інноваційні бізнез-технології (анотаціярегламент, викладач)

32. Поведінкова економіка (анотаціярегламент, викладач)

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (Профіль програми):

1 семестр (2019 р. прийому)

1.    Організація підприємницької діяльності (анотаціярегламент, викладач)

2 семестр (2019 р. прийому)

2.    Статистика (анотаціярегламент, викладач)

3.    Ціни та ціноутворення (анотаціярегламент, викладач)

3 семестр (2018 рік прийому)

4.    Економіка підприємництва (анотаціярегламент, викладач)

5.    Регуляторна політика (анотаціярегламент, викладач)

6.    Екологічна економіка* (анотаціярегламент, викладач)

7.   Регіональний розвиток соціально-економічних систем* (анотаціярегламент, викладач)

4 семестр (2018 рік прийому)

8.    Організація взаємозвязків з клієнтами (анотаціярегламент, викладач)

9.    Корпоративна та соціальна відповідальність* (анотаціярегламент, викладач)

10.  Економіка праці і соціально-трудові відносини (силабусанотаціярегламент, викладач)

11. Економіка торгівлі (анотаціярегламент, викладач)

5 семестр (2017 р. прийому)

12.  Аналіз підприємницької діяльності (анотаціярегламент, викладач)

13.  Бізнес-планування підприємницької діяльності (анотаціярегламент, викладач)

14.  Економіка туризму* (анотаціярегламент, викладач)

15.  Start Up* (силабусанотаціярегламент, викладач)

16.  Власна справа* (анотаціярегламент, викладач)

17.  Підприємництво в АПК* (анотаціярегламент, викладач)

6 семестр (2017 р. прийому)

18.  Управління витратами підприємницької діяльності (силабусанотаціярегламент, викладач)

19.  Підтримка бізнесу (анотаціярегламент, викладач)

20.  Бізнес-рішення та оцінювання ризиків (анотаціярегламент, викладач)

21.  Підприємницькі стратегії (силабусанотаціярегламент, викладач)

22.  Internet Trading* (силабусанотаціярегламент, викладач)

23.  Економіка спорту* (силабусанотаціярегламент, викладач)

24.  Інформаційна економіка* (анотаціярегламент, викладач)

25.  Публічні закупівлі* (анотаціярегламент, викладач)

7 семестр (2016 р. прийому)

26.  Економіка логістичних рішень (анотаціярегламент, викладач)

27.  Глобальні ринки і конкуренція (анотаціярегламент, викладач)

28.  Транспортні послуги (анотаціярегламент, викладач)

29.  Турістичний бізнес (анотаціярегламент, викладач)

30.  Регуляторна політика* (анотаціярегламент, викладач)

31.  Економіко-правові відносини в підприємництві* (анотаціярегламент, викладач)

32.  Управління витратами підприємства* (анотаціярегламент, викладач)

33. Економіка спорту* (анотаціярегламент, викладач)

8 семестр (2016 р. прийому)

34.  Інтернет трейдинг (силабусанотаціярегламент, викладач)

35.  Ефективність продажів (анотаціярегламент, викладач)

36.  Project analysis* (анотаціярегламент, викладач)

37.  Основи системного підходу* (анотаціярегламент, викладач)

Спеціальність 6.231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Економічні основи соціальної роботи зі змістовим модулем: Соціальне підприємництво (3с.) (анотаціярегламент, викладач)

Спеціальність 6.141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Економіка і організація виробництва електроенергії (4 с.) (анотаціярегламент, викладач)

Економічний механізм функціонування ринку електроенергії (4 с.) (анотаціярегламент, викладач)

Організаційно-економічний механізм екологізації електроенергетики (5с.) (анотаціярегламент, викладач)

Стратегічне планування елктроенергетичного виробництва (6 с.) (анотаціярегламент, викладач)

Проектний аналіз на підприємствах електроенергетики (8 с.) (анотаціярегламент, викладач)

6.072.00.12 ФІНАНСИ ТА ОБЛІК В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Економіка природокористування (силабусанотаціярегламент, викладач)

Прикладна статистика (анотаціярегламент, викладач)

* Дисципліни вільного вибору студента

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Бізнес-адміністрування» (навчання англійською мовою) Профіль програми
 
Обов'язкові дисципліни за спеціальністю:
1. Project Management/Проектний менеджмент (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
2. Sustainable Development/Сталий розвиток (2 семестр) (силабусанотація, регламент, викладач)
 
Обов’язкові дисципліни за освітньою програмою:
3. Prices and Markets / Ціни та ринки (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
4. Business Process Management / Управління бізнес-процесами (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
5. Managerial Economics / Управлінська економіка (1 семестр) (syllabusсилабус, анотація, регламент, викладач)
6. Human Resource Management / Управління людськими ресурсами (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
7. Decision Making / Прийняття рішень (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)
8. Capital Management / Управління капіталом (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)
 
Вибіркові дисципліни загального циклу:
9. Стартап: перші кроки в підприємництві (2 або 3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
10. Startup: the first steps in business (2 або 3 семестр) (силабусанотація, регламент, викладач)
11. Сучасні тренди в бізнесі (2 або 3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
 
Вибіркові дисципліни за освітньою програмою:
12. Злиття та поглинання (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)
13. Практикум (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)
14. Корпоративна стратегія (3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
15. Мотивація в бізнесі (3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
16. Управління змінами (3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
17. Управління міжнародним бізнесом (3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
 
Спеціальність 051 Економіка, освітня програма «Економіка та бізнес-інновації» Профіль програми
 
Обов'язкові дисципліни за спеціальністю:
1. Економіка розвитку (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
2. Соціальна та солідарна економіка (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
 
Обов’язкові дисципліни за освітньою програмою:
3. Бізнес-діагностика (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
4. Управління людськими ресурсами (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
5. Планування операційної діяльності (1 семестр) (анотація, регламент, викладач)
6. Управління активами (2 семестр) (силабусанотація, регламент, викладач)
7. Економіка ресурсозбереження (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)
8. Управління конкурентоспроможністю (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)
 
Вибіркові дисципліни за освітньою програмою:
9. Практикум з бізнес-планування (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)
10. Управління інноваційним потенціалом компанії (2 семестр) (анотація, регламент, викладач)
11. Ціноутворення на ринку активів (3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
12. Злиття та поглинання (3 семестр) (анотація, регламент, викладач)
13. ERP-технології (3 семестр) (анотація, регламент, викладач)