Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Реалізація міжнародних наукових проектів

Кафедрою економіки, підприємництва та  бізнес адміністрування виконувалася значна кількість міжнародних проектів, серед яких:

  • україно-бельгійський проект, пов'язаний з розробкою та впровадженням в університетські освітні процеси підручника та практикуму «Соціально-економічний потенціал стійкого розвитку». Їх видано друком із грифом МОНУ, відповідно, підручника та навчального посібника. Зарубіжним партнером виступав Вільний університет Брюсселю (VUB). У проекті взяли участь провідні науковці з 15 країн: Австралії, Бельгії, Білорусі, Гани, Італії, Канади, КНР, Нідерландів, Німеччини, Молдови, Росії, України, Чехії, Швейцарії, Японії. Загалом у проекті з боку кафедри економіки та бізнес-адміністрування взяли участь 43 виконавці (у т.ч. 9 аспірантів та 3 студенти), число зарубіжних учасників становило 27 осіб. В проекті взяли участь також академік НАНУ, д.е.н. В.М. Геєць, член-кор. НАНУ, д.е.н. Б.Є. Кваснюк та член-кор. НАНУ, д.е.н. В.І. Мунтіян. Загалом інституції Національної академії наук були представлені шістнадцятьма виконавцями. Окрім вже названих вчених, в проекті взяли участь: академіки НАНУ М.З. Згуровський, В.Г. Кремень, В.П. Кухар, В.П. Семиноженко, А.А. Чухно, член-кореспондент НАНУ Б.М. Данилишин, д.е.н. О.О. Веклич, д.е.н. М.А. Хвесик, д.е.н. Є.В. Хлобистов, к.е.н. Л.В. Жарова, к.е.н. Л.П. Кавуненко, к.е.н. О.М. Ральчук. В ході проекту було проведено два міжнародні семінари. Результати проекту презентувалися на прес-конференції в Сумах, прес-конференціях у Посольствах Бельгії в Україні та Росії та міжнародному симпозіумі в Сочі (РФ). Проект здійснювався за підтримки уряду Фландрії (Бельгия); вийшли в світ: зазначений підручник (російською та англійською мовами) і практикум.
  • україно-білоруський проект, пов'язаний із розробкою методологічних основ трансформації освіти для забезпечення стійкого розвитку. В ході проекту відбувся семінар у Білоруському державному економічному університеті (зарубіжний партнер). З боку кафедри економіки та бізнес-адміністрування у виконанні узяли участь 5 виконавців, з організації-партнера — 7 осіб. Проект виконувався за підтримки Державного фондів фундаментальних досліджень України та Білорусії;
  • україно-бельгійський проект, пов'язаний із розробкою концептуальної основи створення ЕКОПОЛІСів як складової стійкого розвитку території. У ході проекту було розроблено концептуальні підходи та організаційні положення по формуванню на території Сумської області науково-виробничо-освітнього комплексу з виробництва та реалізації товарів екологічного спрямування. Для обговорення підходів до формування регіональних екополісів була організована міжнародна конференція. У конференції взяли участь представники 10 областей України, а також учасники із Бельгії, Нідерландів, Росії. Зарубіжним партнером в проекті виступав Вільний університет Брюсселю. Проект виконувався за фінансової підтримки Сумської обласної держаної адміністрації та Посольства Королівства Бельгії в Україні.
  • україно-литовський проект «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» 2016 - 2017 рр. Науковий керівник – Мельник Л.Г. В результаті виконання НДР проведені дослідження щодо розроблення інституційних та економічних засад забезпечення сталого розвитку та «зеленої» економіки на регіональному рівні. Досліджено економічні механізми трансформації потенціалу регіону з метою підвищення еколого-економічної ефективності реалізації економічних відносин. Визначено та обґрунтовано елементи посилення синергетичного потенціалу науково-виробничо-освітнього комплексу регіону на індикаторному рівні. Сформовано наукове підґрунтя для переходу від ситуаційного коригування діяльності господарських ланок на регіональному рівні на основі окремих показників до системного управління еколого-економічним потенціалом регіону на основі принципу «система систем». Сформовано рекомендації щодо формування в регіоні основ солідарної економіки, що забезпечує цілі сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні.