Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Законодавчий, економічний та соціальний перехід ЄС до сталого суспільства в межах Індустрії 4.0 та 5.0 (619997-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR) (2020-2023)
 
Кафедру Жана Моне «Законодавчий, економічний та соціальний перехід ЄС до сталого суспільства в межах Індустрії 4.0 та 5.0» в Сумському державному університеті очолює професор Леонід Мельник з вересня 2020 року. Відповідальними виконавцями від Сумського державного університету є Ірина Дегтярьова, Олександр Кубатко, Богдан Ковальов, Олена Шкарупа, Юрій Дерев’янко, Олександр Маценко.
Знання, що накопичені в ЄС щодо четвертої та п’ятої промислових революцій (Industries 4.0 та 5.0) створюють нові можливості та пропонують креативні рішення для досягнення цілей сталого розвитку. Однак, щоб донести ці рішення до ширшої аудиторії та ключових осіб важливими є просвітницькі заходи в університетах України та ЄС.
Основними цільовими групами кафедри Жана Моне є студенти декількох спеціальностей: "Економіка", "Менеджмент", "Соціальні комунікації", "Екологія", "Інженерія", "Економіка навколишнього середовища", "Інформатика", "Журналістика", "Реклама та зв’язки з громадськістю". 
В рамках цієї кафедри очікується наступне: а) розробка навчальних матеріалів для шести курсів; б) створення відповідних 6 відкритих он-лайн версій курсів із відео-лекціями; в) видання книг про досвід ЄС з питань сталого розвитку.
 
Більш детальну інформацію про стан виконання кафедри Жана Моне можна знайти на наступних інтернет посиланнях:
 
Перший рік реалізації проєкту Жана Моне
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контури «зеленої» економіки в лекціях проф. Л.Г. Мельника для студентів і викладачів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА)