Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Кубатко Олександр Васильович

Науковий ступiнь, звання: доктор економічних наук (2018 р., спеціальність Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, автореферат, дисертація), професор (2019 р., кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка підприємства, економетрика та бізнес-аналітика, методика підготовки наукових праць, економіка ЄС, торговельна політика ЄС,  управління проектами, математичне моделювання підприємницької діяльності

Науковi iнтереси: економіка підприємства,  макроекономічний розвиток, транзитивна економіка, економіка здоров’я,  сталий розвиток, економіка природокористування,  економіка ЄС, торговельна політика ЄС, розвиток економічних систем, регіональна економіка, математичні методи в економіці

Iншi обов’язки: заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності; заступник головного редактора міжнародного журналу «Механізм регулювання економіки»; редактор видання, що індексується Web of Science core collection та Scopus «Environment, Development and Sustainability»; заступник голови спецради Д.55.051.01 у Сумському державному університеті; Експерт секції експертної ради МОН за фаховим напрямом «Економічні перетворення: демографічні зміни та благополуччя суспільства» із експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок  молодих вчених (Наказ МОН України, № 1143 від  19.10.2018 р.).   

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 

Освіта: Сумський державний університет, 2007 р., «Фінанси», економіст, «Києво-Могилянська академія», 2008 р., «Економічна теорія», економіст.

Кандидатську дисертацію на тему "Еколого-економічні механізми забезпечення сталого розвитку на рівні регіонів" захистив у 2010 році, спеціальність 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (автореферат, дисертація).

Має Certificate of Attainment in Modern Languages. English. Level B2.

Наукова діяльність:

У квітні 2010 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук на тему «Еколого-економічні механізми забезпечення сталого розвитку на рівні регіонів» за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». У квітні 2018 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора економічних наук на тему «Теоретико-методологічні засади розвитку еколого-економічних систем в умовах флуктуацій».

Є автором більше 50 статей, взяв участь у більш ніж 30 конференціях, приймав участь в 6 міжнародних грантових проектах.

Аспіранти Кубатка О.В.: Альмашакбех І.Ю., Ігнатченко В.М. Одеволе О.О.

Викладацька діяльність:
 
Читає лекційні курси та веде практичні (семінарські) заняття українською та англійською мовами з дисциплін: «Європейська торгова політика» «Економіка підприємництва» (денна форма навчання), «Інвестиційний аналіз» (денна форма навчання), «Start UP – перші кроки в підприємництві» (дисципліна за вибором, денна форма навчання), «Методика написання наукових праць» (для аспірантів денної форми навчання), Економетрика та бізнес-аналітика (для аспірантів денної форми навчання). Є співавтором дистанційних курсів: «Стратегічне управління підприємством» (співавтор – к.е.н., доц. Кубатко О.Вік.). 
 
Робота зі студентами:
 
Перемоги студентів на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах під керівництвом Кубатка Олександра Васильовича:
  1. Лавриненко А.С. – диплом ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Економіка сільського господарства та АПК». (2012 - 2013 н.р.http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/344--lr-
  2. Іскаков А.А. - диплом ІІІ ступеня II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства». (2014 – 2015 н.р.http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/449-bronze
  3. Кальченко С. О. – диплом ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства». (2015 – 2016 н.р.http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/513-poltava2016
  4. Гаврилова В.В. – диплом ІІІ ступеня II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства». (2016 – 2017 н.р.http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/599-dnipro2017
Участь у держбюджетних темах та грантах: 
Участь у міжнародних наукових проектах:
 
1) Українсько-литовський проект. "Розвиток інституціональної та економічної бази сталого розвитку та формування екологічної економіки на регіональному рівні на 2016-2017 роки.
 
Рецензент видань, що індексуються БД Скопус:
 
«International Journal of Global Environmental Issues»
«International Journal of Global Energy Issues»
«Environment, Development and Sustainability»
«Energy & Environment»
 
Участь у стажуваннях та конференціях:
Інша наукова, організаційна та методична активність
 
Експерт експертної комісії  проведення акредитації в  Університеті «Київська школа економіки» (Наказ МОН України, № 2459-л  від  06.12.2018  Про проведення акредитаційної експертизи).
Офіційний опонент дисертації Пристайко Оксани Петрівни «Регіональні природоохоронні індикатори сталого розвитку», 2015 рік.
 
Нагороди, сертифікати та підвищення кваліфікації 
Підвищення кваліфікації 
 
Tематичне спрямування «Економіка, підприємництво та торгові відносини з ЄС Наказ ректора СумДУ від 15.06.2018 р.  №1119-ІІ 

Авторські свідоцтва Кубатка О.В.

Публікації Кубатка О.В.: