Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Кубатко Олександра Вікторівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (2011 р., спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, автореферат, дисертація), доцент (11.10.2017, кафедра економіки та бізнес-адміністрування)

Посада: старший викладач

Основнi дисциплiни: економіка підприємства, управління капіталом, економіка та організація підприємницької діяльності, інвестиційний аналіз, фінанси підприємств та бухгалтерський облік, стратегічний аналіз

Науковi iнтереси: сталий розвиток, еколого-економічні показники, економіка розвитку, eкологічна економіка, розвиток економічних систем, економіка здоров’я

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 

Має Certificate of Attainment in Modern Languages. English. Level B2

Викладацька діяльність:

Читає лекційні курси та веде практичні (семінарські) заняття українською та англійською мовами з дисциплін: «Економіка підприємства» (денна форма навчання), «Інвестиційний аналіз» (денна форма навчання), «Управління капіталом» (міжнародна освіта, спеціальність «Магістр бізнес-адміністрування», англ. мова), «Стратегічний аналіз» (денна форма навчання), «Економіка здоров’я» (спеціальність «Публічне управління та адміністрування», заочна форма навчання). Є співавтором дистанційних курсів: «Стратегічне управління підприємством» (співавтор – д.е.н., проф. Кубатко О.В.).

Освіта:

Сумський державний університет, 2008 р., «Фінанси», економіст

Робота зі студентами:
 
Перемоги студентів на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах під керівництвом Кубатко Олександри Вікторівни:

Навчальний рік

ПІБ студента-переможця

Назва університету, місто

ПІБ керівника

2013 -2014 н.р.

Іскаков А.А. – диплом І ступеня II етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства».

http://econ.fem.sumdu.edu.ua/ru/news/403--l-r

 

Полтавський національний технічний університеті імені Юрія Кондратюка (м. Полтава)

Кубатко О.Вік.

2014 – 2015 н.р.

Іскаков А.А. - диплом ІІІ ступеня II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства».

http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/449-bronze

 

Полтавський національний технічний університеті імені Юрія Кондратюка (м. Полтава)

Кубатко О.Вік.

Кубатко О. Вас.

 

 

2014 -2015 н.р.

Пронікова Ж.С. – диплом ІІ ступеня II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Економіка та управління підприємствами».

http://econ.fem.sumdu.edu.ua/ru/news/448-aurum

 

Київський національний університет ім. В. Гетьмана (м. Київ)

Кубатко О.Вік.

Мельник Л.Г.

2015 – 2016 н.р.

Кальченко С. О. – диплом ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства».

http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/513-poltava2016

 

Полтавський національний технічний університеті імені Юрія Кондратюка (м. Полтава)

Кубатко О.Вік.

Кубатко О. Вас.

 

 

2016 – 2017 н.р.

Кальченко С. О. – диплом ІІІ ступеня  ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства».

http://econ.fem.sumdu.edu.ua/ru/news/604-ee2017

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)

Кубатко О.Вік.

Карінцева О.І.

 

2016 – 2017 н.р.

Кальченко С. О. – диплом  ІІІ ступеня ІI етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2016/2017 н.р. за напрямом «Економіка та управління підприємствами».

http://econ.fem.sumdu.edu.ua/ru/news/600-kyiv2017

 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ)

Кубатко О.Вік.

Таранюк Л.М.

2016 – 2017 н.р.

Гаврилова В.В. – диплом ІІІ ступеня II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства»

http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/599-dnipro2017

 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро)

Кубатко О.Вік.

Кубатко О.Вас.

 

 

2017 – 2018 н.р.

Кучеренко П.В. – диплом ІІІ ступеня ІІ етапу турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства»

http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/670-polina

 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро)

Кубатко О.Вік.

Таранюк Л.М.

2018 – 2019 н.р.

Кучеренко П.В. – диплом ІІІ ступеня ІІ етапу турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства»

http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/723-ep

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро)

Кубатко О.Вік.

Таранюк Л.М.

 
Аспіранти:
 
1. Ковальов Ярослав Сергійович
2. Химченко Юрій Володимирович

Наукова діяльність:

Приймала участь у роботі більше ніж 15 наукових конференцій та 2 наукових темах. У жовтні 2011 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук на тему «Удосконалення системи показників для еколого-економічного обґрунтування сталого розвитку територій» за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Є автором понад 40 наукових праць, у тому числі 5 розділів в колективних монографіях, більш ніж 20 статей у наукових журналах, 15 публікацій у збірниках тез міжнародних науково-практичних конференціях (у тому числі роботи зі студентами).

Участь у держбюджетних темах та грантах:
 
1) «Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства» (номер державної реєстрації 0108U000670) (термін виконання 2008-2010 рр.); наук. керівник: Л.Г. Мельник. 
2) «Розроблення методологічних та методичних основ оцінки екологічних втрат для формування еколого-економічної політики в інтересах сталого розвитку» (№ д/р 0109U004805) (термін виконання 2009-2010 рр.); наук. керівник: Л.Г. Мельник. (україно-білоруський)
3) «Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» (№ д/р 0111U002149) (термін виконання 2011-2013 рр.); наук. керівник: Л.Г. Мельник.
4) Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусі (№ д/р  0113U002790) за фінансової підтримки ДФФД України (термін виконання 2013-2014 рр..), наук. керівник: Л.Г. Мельник; (україно-білоруський)
5) Організаційно-економічні засади адаптації економічних систем до кліматично-ресурсних флуктуацій (№ д/р 0114U007076) (термін виконання 2014 р.), наук. керівник: Кубатко О.В.;
6) Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні (№ д/р 0116U007179) (термін виконання 2016-2017 рр.); (україно-литовський)
7) Модуль Жана Моне "Можливості та виклики торгівлі ЄС в Україні" (573581-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE)  (термін виконання 2016-2019 рр.), наук. керівник: Кубатко О.Вас.
8) «Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України» (№ д/р 0117U002254) (термін виконання 2017 – 2019 рр.. ), наук. керівник: Сотник І.М.
9) «Оптимізаційна модель розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології екологізації підприємств і регіонів» (№ д/р0119U100766) (термін виконання 2019 – 2021 рр..), наук. керівник: Пересадько Г.О. 
 
Керівництво господарськими договорами: 
 
Керівник госпдоговору № 53.14-04.13/16.СП «Методологічні засади адаптації економічних систем України в умовах обмеженості та коливань матеріальних і природних ресурсів» (2013-2016 рр.).
 
Рецензент видань, що індексуються в базах даних Скопус:
 
“International Journal of Global Environmental Issues”.
“International Journal of Global Energy Issues”.
 
Участь у стажуваннях:
 
Литва, м. Каунас, Kaunas University of Technology (листопад, 2016 p.)
Литва, м. Каунас, Kaunas University of Technology (жовтень, 2017 р.) 
 
Публікації Кубатко О.В.: