Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Сабадаш Віктор Володимирович

Науковий ступiнь, звання: к.е.н. (спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, присуджено 09.121998 р.), доцент (17.10.2002 р., кафедра економіки)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: Зовнішньоекономічна діяльність, Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, Економіка підприємства, Основи системного підходу та методи прийняття рішень, Регіональна економіка, Міжнародна економіка, Проектний аналіз, Менеджмент

Науковi iнтереси: мiжнародна торгiвля, глобальна економiка, екологічна конфліктологія, ресурсні обмеження.

Iншi обов’язки: заступник Головного редактора міжнародного наукового журналу «Механiзм регулювання економiки», заступник директора, вчений секретар Інституту економіки розвитку Міністерства освіти та науки України та Національної академії наук України.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-57-74.

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
 

Резюме Сабадаша В.В.

Має Certificate of Attainment in Modern Languages. English. Level B2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладацька діяльність.

Основні курси: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Економіка підприємства», «Основи системного підходу та методи прийняття рішень», «Регіональна економіка», «Міжнародна економіка», «Проектний аналіз», «Менеджмент»

Розроблені дистанційні курси: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків»

Керівництво студентами (нагороди, перемоги, участь студентів у конференціях, конкурсах):
щорічна (починаючи із 2003 р.) участь студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Результати:
- Ковжижа С. А., 2003 р. (Львівський національний університет «Львівська політехніка») –
ІІ місце;
- Гієнко С. Г., 2007 р. (Донецького державного університету управління) – ІІІ місце;
- Ліннік Ю. В., 2010 р., ОКР «Магістр» (Донецького державного університету управління) –
ІІІ місце;
- Москаленко Д. С., 2010 р. (Донецького державного університету управління) – грамота за «Неординарність мислення та творчий підхід до вирішення завдання»;
- Ткаченко Г. В., 2010 р., (Донецького державного університету управління) – грамота за «Інноваційний підхід до вирішення завдання»
- Смірнова Н. А., 2011 р., ОКР «Магістр» (Донецький державний університет управління) –
ІІІ місце;
- Коваленко Є. В., 2012 р. ОКР «Магістр» (Одеський національний економічний університет) – ІV місце;
- Чепурний В. Д., Моргуненко Р. М., 2013 р., ОКР «Магістр» (Одеський національний економічний університет) – грамоти у номінації «Антикризовий менеджер»

- Говорушенко Р. В., 2014 р., ОКР «Магістр» (Одеський національний економічний університет) – грамота у номінації «Менеджер-стратег»;
- Матвєєв П. С., 2014 р., ОКР «Магістр» (Одеський національний економічний університет) – грамота у номінації «Менеджер-консультант»;
- Романченко Я. В., 2015 р., ОКР «Магістр» (Одеський національний економічний університет) – грамота у номінації «Менеджер-стратег»;
- Червяцова О. В., 2015 р., ОКР «Магістр» (Одеський національний економічний університет) – грамота у номінації «За високі знання та уміння приймати ефективні управлінські рішення»;
- Малюга М. С., 2016 р., ОКР «Магістр» (Одеський національний економічний університет) – грамота у номінації «Менеджер-стратег»;
- Корнієнко А. О., 2016 р., ОКР «Бакалавр» (Одеський національний економічний університет) – грамота у номінації «Ризик-менеджер»;
- Якушко Т. В., 2018 р., ОКР «Магістр» (Київський національний торговельно-економічний університет) – ІІ місце

Підготовка студентів і публікацій (тез і статей) до участі у наукових конференціях і семінарах
Автор/співавтор:
7 підручників (співавтор);
4 навчальних посібників (співавтор);
8 методичних вказівок (автор/співавтор)

Наукова діяльність:
Участь у конференціях: більше 75-ти науково-практичних конференцій (міжнародних, національних), семінарів, нарад, круглих столів тощо
Участь у проектах, грантах, наукових темах: більше 15-ти проектів та наукових тем

Керівник проекту:
назва проекту: «Організаційно-економічні засади врегулювання екологічних конфліктів»
виконавець:    Сумський державний університет;
№ д/р: 0111U006115;
терміни виконання: 03.2011 – 03.2016 рр.

Координатор і виконавець 6 міжнародних (Велика Британія, Бельгія, Гана, Росія, Білорусь) наукових проектів.

Рецензент у міжнародному науковому журналі "Механізм регулювання економіки" (фахове видання з економіки).

Тема дисертаційної роботи/спеціальність/дата захисту:
Економічні інструменти екологізації торгових процесів / 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища / 26 червня 1998 р.

Керівництво аспірантами/здобувачами:
на кінець 2012 р. є науковим керівником 2-х аспірантів;
захищено під науковим керівництвом дисертацій – 5 (на кінець 2012 р.)

Автор:
- більше 100 наукових статей і публікацій, серед яких більш ніж 30 зарубіжних публікацій (в т.ч. Екологічної Енциклопедії ЮНЕСКО (Швейцарія-Бельгія) і Всеукраїнської Екологічної Енциклопедії;
- більше 15 колективних монографій (у т.ч., дві – під науковою редакцією);
- інші наукові здобутки (табл.):

Почесне звання (нагороди, грамоти), установа

Рік отримання

Сертифікат заочного курсу екологічного менеджменту для працівників міських самоврядувань Росії та України (програма TACIS, 1995-1996 рр.); ICLEI, Німеччина

1996

Сертифікат Фундації Ланца (Падуя, Італія) – Національного Екологічного Центру (Київ, Україна) Програми «Бізнес та сталий розвиток»

2003

Сертифікат Інституту Світового Банку програми «Показники сталого розвитку і оцінка довкілля» (Москва, Росія)

2003

Грамота Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

(з нагоди Дня науки України)

2005

Подяка Донецького державного університету управління

(за підготовку і організацію участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)

2007

Грамота Сумського державного університету (з нагоди Дня науки України)

2008

Грамота Сумського державного університету (з нагоди Дня науки України)

2010

Сертифікат Центру Східної Європи (Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Республіка Польща) / Європейського Колегіуму Польських і Українських Університетів

2011

Наукові стажування:
- Велика Британія, Університет м. Престон (1997 р.);
- Бельгія, Вільний Університет Брюсселю, кафедра екології людини (1998 р.)

Організаційна робота:

Заступник Головного редактора міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки»; Заступник директора-вчений секретар Науково-дослідного інституту економіки розвитку Сумському державному університеті, з 2008 р.; Голова Сумського обласного осередку Всеукраїнської спілки вчених-економістів; Представник Сумського обласного осередку у Вищій раді Всеукраїнської спілки вчених-економістів (м. Київ), з 2009 р.; Голова Сумського осередку Всеукраїнської громадської організації «Українське наукове товариство сприяння сталому розвитку» (м. Київ), з 2009 р.; Експерт Науково-дослідного інституту сталого розвитку та природокористування (м. Сімферополь) http://ndisrp.ucoz.ua/index/sabadash_viktor_volodimirovich/0-11

Захищені дисертації під науковим керівництвом Сабадаша Віктора Володимировича

Прізвище, ім’я, по-батькові /

Surname, Name

Тема дисертації /

Topic of the Thesis

Рік захисту / Year

Спеціальність / Specialty

Дерев’янко Юрій Миколайович

Derev’yanko Yuriy

Науково-методичні засади забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів

Scientific and Methodical Bases for Providing Enterprise Economic Activity Efficiency in Conditions of Resources Constraints

АВТОРЕФЕРАТ

2008

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво)

08.00.04 – Economy and Management of Enterprise (machines and equipment production; chemical production)

Лукаш Ольга Анатоліївна

Lukash Olha

Еколого-економічні основи формування механізмів транскордонного співробітництва

Environmental and Economic Bases of Cross-border Mechanisms Creation

АВТОРЕФЕРАТ

2008

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

08.00.06 – Environmental Economics and Environmental Protection

Маценко Олександр Михайлович

Matsenko Оleksandr

Науково-методичні засади удосконалення організаційно-економічного механізму водокористування

Scientific-methodic Bases for Improvement of Organizational-Economic Mechanism of Water Use

АВТОРЕФЕРАТ

2009

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

08.00.06 – Environmental Economics and Environmental Protection

Люльов Олексій Валентинович

Lyulyov Oleksii

Формування стратегій розвитку підприємства в умовах незбалансованої економіки

Forming of Development Strategies of Enterprise in Conditions of Unbalanced Economy

АВТОРЕФЕРАТ

2011

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by kinds of economic activity)

Тур Олександр Миколайович

Tur Оleksandr

Економічне обґрунтування стратегії еколого-орієнтованого розвитку національної економіки

Economic Grounding of the Ecologically Oriented Development Strategy of the National Economy

АВТОРЕФЕРАТ

2012

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

08.00.06 – Environmental Economics and Environmental Protection

Петровська Світлана Анатоліївна

Petrovska Svitlana

Урахування екологічної складової при оцінюванні інвестиційної привабливості регіону

Incorporation of Environmental Component in the Evaluation of Investment Attractiveness of the Region

АВТОРЕФЕРАТ

2015

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

08.00.06 – Environmental Economics and Environmental Protection

 
Підвищення кваліфікації: 
 

Публікації Сабадаша В.В.: