Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Карiнцева Олександра Iванiвна

altНауковий ступiнь, звання: д.е.н. (2019 р., спеціальність "Економіка та управління національним господарством") (автореферат, дисертація), доцент (2000 р., кафедра економіки)

Посада: завідувачка кафедри 

Основнi дисциплiни: економіка підприємства, управління витратами, управління активами, укравління капіталом

Науковi iнтереси:  економіка стійкого розвитку, оцінка екологічних витрат, економіка підприємства, інформаціна економіка,  «зелена» економіка, економіко-екологічні трансформації, реструктуризація економіки

Iншi обов’язки: заступник завідувача кафедри, член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки».

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

SCOPUS PROFILE

 
 
 
 
 

Після закінчення Сумського фізико-технологічного інституту у 1993 році працювала зав. методичним кабінетом кафедри економіки. 1994 – 1997 рр. – навчання в аспірантурі. Захист кандидатської дисертації – в 1997 році. З 2000 по теперішній час працює доцентом кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування. В 2018 р. захистила докторську дисертацію. Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри.

Диплом доктора наук від 5.03.2019 р. ДД № 008203
Диплом доцента кафедри економіки від 25.07.2000 р. ДЦ № 000794
Диплом кандидата наук від 11.04.1997 р. КН № 013627
Диплом про закінчення Сумського фізико-технологічного інституту за спеціальністю "Техніка і фізика низьких температур" від 17.06.1993 р. ФВ № 827410

Освіта: Сумський фізико–технологічний інститут, 1993 р., «Техніка і фізика низьких температур», інженер-механік.

Викладацька діяльність:

 • Дисципліни: «Економіка підприємства», «Управління активами», «Управління капіталом», «Управління витратами», «Потенціал і розвиток підприємства».
 • Автор та співавтор дистанційних курсів: «Фінансовий менеджмент», «Економіка підприємства», «Управління витратами підприємства», «Ціноутворення».
 • Автор та співавтор 10 підручників і 9 навчальних посібників, 15 методичних вказівок.
 • Керівництво студентами: підготовка студентів і публікацій (тез і статей) до участі у наукових конференціях і семінарах (не менш 2 студентів щорічно).
Перемоги студентів на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах під керівництвом Карінцевої О.І.:
 • Лавриненко А.С. – диплом ІІІ ступеня (2012-2013 н.р.) ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Економіка сільського господарства та АПК».
 • Колонтаєвська А.В. – диплом ІІ ступеня (2012-2013 н.р.) ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів за виконану роботу на тему: «Формування ефективного інституціонального середовища розвитку підприємництва в Україні», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», м. Донецьк.
 • Кальченко С.О. (гр. ПЕм.-61) – диплом І ступеня (2017-2018 н.р.) ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво» з темою роботи «Економічне обґрунтування лізингових операцій як джерела фінансування підприємницьких структур». 
 • Кальченко С.О. (гр. ПЕм.-61) – диплом ІІІ ступеня (2017-2018 н.р.) ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства».
 • Кальченко С.О. (гр. ПЕ.м.-61) – диплом ІІ ступеня (2018-2019 н.р.) ІІ туру Всеукраїнського конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з темою роботи «Науково-методичні засади використання лізингу як способу формування капіталу в підприємництві». 
 • Толок Т.С. (гр. ПЕ-61) – диплом ІІ ступеня (2018-2019 н.р.) ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво».
Наукова діяльність:
 • Автор: 8 монографій, 150 статей, в тому числі міжнародних.
 • Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.08.03 Економіка навколишнього середовища у 1997р. на тему «Економічні основи планування процесів екологічно сталого розвитку території».
 • Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством у 2018 р. на тему «Методологічні засади реструктуризації національної економіки України з урахуванням еколого-економічних трансформацій».
 • Участь у 50 конференціях міжнародного рівня.
 • Участь у 12 фундаментальних держбюджетних темах, 6 грантових проектах та програмах (Бельгія, Білорусь, Гана, Росія).
 • Керує підготовкою аспірантів та здобувачів:
 1. Дяченко Анна Вікторівна
 2. Ковальова Анастасія Володимирівна

Під науковим керівництвом Карінцевої О.І. захищено 6 кандидатських дисертацій:

1. Подлєсна Василиса Георгіївна – «Удосконалення економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності», спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, 11.12.2007 р. 
2. Шкарупа Олена Василівна – «Еколого-економічна оцінка стану регіону в контексті екологічно сталого розвитку», спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, 30.05.2008 р.
3. Харченко Микола Олексійович – «Наукові основи обґрунтування підвищення еколого-економічної ефективності економічних систем», спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, 30.01.2009 р. (автореферат)
4. Волк Ольга Миколаївна – «Еколого-економічне обґрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій», спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, 18.12.2009 р. (автореферат)
5. Шамота Галина Михайлівна – «Формування портфелю інноваційних проектів промислових підприємств»,спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 13.04.2010 р. (автореферат)
6. Тарасенко Світлана Вікторівна – «Еколого-економічні засади регіонального розвитку на основі формування нематеріальних активів», спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, 28.10.2011 р. (автореферат)
 
Держбюджетні теми та гранти:
 
«Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» (№ ДР 0111U002149, 2012 р.);
«Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусі» (№ ДР № 0113U002790) - 2013-2014 р.);
«Фундаментальні основи управління сталим розвитком підприємства, території, суспільства» (№ ДР 0113U007870, 2014 р.);
«Методологія інноваційного забезпечення сталого розвитку підприємництва» (№ ДР 0113U007871, 2014 р.);
«Фундаментальні основи екологобезпечної трансформації регіональних еколого-економічних систем» (№ ДР 0111U003564, 2015 р.)
«Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства» (№ ДР 0115U000684) – 2015-2016 рр.;
«Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» (№ др 0116U007179) – 2016-2017 рр.
«Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку в ході Третьої промислової революції » (№ ДР 53.14.01-01.18/20.ЗФ) – 2018-2020 рр.
«Моделювання трансферу екоінновацій в системі «підприємство-регіон-держава»: вплив на економічне зростання та безпеку України (№ ДР 53.14.01-19/21.ЗП-01) – 2019-2021 рр. 
«Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (№ д/р 0120U102002), 2020-2022 р.
 
Наукові стажування:
 • Програма TACIS (Сертифікат заочного курсу екологічного менеджменту для працівників міських самоврядувань Росії та України) ICLEI, Німеччина (1995-1996 р.);
 • Бельгія, Вільний Університет Брюсселю, кафедра екології людини (1998 р.)
 • Литва, м. Каунас, Kaunas University of Technology, "Economic basis of sustainable development and green economy: issues for Lithuania and Ukraine" (листопад, 2016 р.)
 • Литва, м. Каунас, Kaunas University of Technology, "Economic basis of sustainable development and green economy: issues for Lithuania and Ukraine" (жовтень, 2017 р.)
Організаційна робота:
 • Заступник завідувача кафедри 1998-2020 рр.
 • Член редколегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки».
Підвищення кваліфікації (останні 5 років):
 • Сумський державний університет, факультет підвищення кваліфікації та педагогічних інновацій; програма з «Економіки»;  свідоцтво (№ 2643) від 10.01.2017 р.
 • Сумський державний університет, факультет підвищення кваліфікації та педагогічних інновацій; програма з «Дворічний інтенсивний курс англійської мови»; наказ № 0887-ІІ, від 08.05.2018 р.

Має Certificate of Attainment in Modern Languages, English (Level B2)

Нагороди Карінцевої О.І. (12)

Публікації Карінцевої О.І. за 2015-2020 рр.

 

Монографії, підручники та навчальні посібники 

Навчально-методичні видання

Публікації у фахових виданнях

Видання в SCOPUS та WoS

Тези доповідей