Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Мішенін Євген Васильович
Науковий ступiнь, звання: д.е.н. (спеціальність 08.00.06 - «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», 12.01.2000 р.), професор (26.02.2002 р., по кафедрі теоретичної економіки)
 
Посада: професор
 
Основнi дисциплiни: економічний аналіз, внутрішній економічний механізм підприємства, аналіз підприємницької діяльності 
 
Науковi iнтереси: економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 
Тел.: +38 (0542) 33-22-23, +380995168153
 
 
 
 
 
 
 
 
Освіта: вища. У 1978 р. закінчив Сумський філіал Харківського політехнічного інституту (теперішня назва – Сумський державний університет (СумДУ)), м. Суми. Спеціальність  «Гідравлічні машини та засоби автоматизації», кваліфікація інженер-механік (Диплом від 01.07.1978 р.).
 
Кандидат економічних наук з 1987 р. Захистив дисертацію у Ленінградській (Санкт-Петербурзькій) лісотехнічній академії за спеціальністю «Економіка, планування та організація управління народним господарством» (диплом від 23.12.1987 р.).
Доктор економічних наук з 2000 р. Дисертація на  тему: «Еколого-економічні проблеми природокористування у лісовому комплексі (теорія, методологія та практика)» захищена у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. Київ) за спеціальністю «Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища».    
Професор по  кафедрі  теоретичної економіки з 2002 р.
 
Досвід роботи:
- молодший науковий співробітник, ст. науковий співробітник кафедри економіки СФХПІ (теперішня назва Сумський державний університет - СумДУ) (1980-1987 рр.); 
- асистент, ст. викладач, доцент, докторант кафедри економіки СумДУ (1987-2000 рр.);
- професор кафедри економіки СумДУ (2000-2001 рр.);
-проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету (СНАУ), за сумісництвом - завідуючий кафедрою економічної теорії (перейменовано назву – кафедра теоретичної та прикладної економіки) ( 2001-2005 рр.);
- завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки СНАУ (2005-2014рр. );
- професор кафедри теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ «Українська академія банківської справи» (ДВНЗ «УАБС»)  (2014-2016 рр. );        
- з травня 2016 р. професор кафедри теоретичної і прикладної економіки Сумського державного університету (СумДУ) (у зв’язку з об'єднанням ДВНЗ «УАБС» та СумДУ у 2016 р.);
- з жовтня 2018 р. по теперішній час  професор кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування. 
 
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації складає 38 років.
Педагогічна діяльність на посаді завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки у  Сумському  національному аграрному університеті була пов’язана з організаційною та навчально-методичною роботою щодо підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Економіка підприємства» (2001-2014 рр.).
У теперішній час - голова спеціалізованої вченої ради Д 55.051.01 в Сумському державному університеті та член ради Д 26.371.02 в Інституті агроекології та природокористування НААН України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 
За час роботи у Сумському національному аграрному  університеті (2002-2012 рр.) виконував обов’язки заступника голови та голови  спеціалізованої вченої ради К 55.859.01 (пізніше Д 55.859.01) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності).
Керівник аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища   та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Підготував 12 кандидатів наук.
 
Освіта: вища. У 1978 р. закінчив Сумський філіал Харківського політехнічного інституту (теперішня назва – Сумський державний університет (СумДУ)), м. Суми. Спеціальність  «Гідравлічні машини та засоби автоматизації», кваліфікація інженер- механік.
 
Участь в НДР: виконавець науково-дослідної теми «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (№ держ.  реєстр. 0111U009459, 2012-2016 рр.). Назва проекту: Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч (2019-2021 рр.)
 
Членство у складі редакційної колегії наукових видань:
- наукові журнали: «Маркетинг і менеджмент інновацій» (Web of Science Core Collection м. Суми); фахові: «Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент» (заступник головного редактора), «Вісник Сумського державного університету», «Лісництво та агролісомеліорація» (м. Харків); «Збалансоване природокористування» (м. Київ).
 
Рецензент у наукових виданнях:
«Маркетинг і менеджмент інновацій» (БД Web of Science Core Collection, м. Суми) та «Механізм регулювання економіки (м. Суми).
 
Членство в наукових асоціаціях та суспільних академіях:
Дійсний член (академік) Лісівничої академії наук України (з 2002 р.). 
Дійсний член Академії економічних наук України (з 2009 р.). 
Член Всеукраїнського конгресу економістів – аграрників (з 2002 р. ). 
 
Захищені аспіранти:
1.Літвіненко Ольга Анатоліївна «Еколого-економічне регулювання лісовідновлення»,1998 р. (спеціальність: 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).                                                                                                              
2.Токарева Тетяна Володимірівна «Організаційно-економічні основи запобігання екодеструктуивності лісокористування», 2000 р. (спеціальність: 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).       
3.Андрєєва Віта Анатоліївна «Трансформація еколого-економічних основ використання і відтворення лісових ресурсів», 2003 р. (спеціальність: 08.08.01 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
4.Дроздова Олена Юріївна «Організаційно-економічні засади екологізації корпоративного управління»,2003 р. (спеціальність: 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).       
5.Суміна Ольга Миколаївна «Організаційно-економічні основи підготовки виробництва на малих підприємства» 2003 р. (08.06.01. – Економіка, організація і управління підприємствами)
6.Бутенко Віра Михайлівна «Організаційно-економічні основи функціонування соціальної сфери села», 2005 р. (спеціальність:08.07.02. – економіка сільського господарства і АПК).
7.Степанова Олена Вікторівна «Організаційно-економічні основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами», 2008 р. (спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво).
8.Пізняк Тетяна Іванівна «Організаційно-економічні основи формування системи екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування», 2008 р. (спеціальність: 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
9.Сапич Надія Миколаївна «Економічна ефективність землекористування сільськогосподарських підприємств і податкова складова її регулювання», 2009 р. (спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
10.Коблянська Інна Ігорівна,. Науково-методичні основи екологічно орієнтованого логістичного управління промисловим виробництвом 2011 р. (спеціальність: 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
11.Дегтярь Наталя Вікторівна «Органзаційно-економічні засади управління екосистем ними послугами водно-болотних угідь», 2014 р. (спеціальність: 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
12.Сухоставець Андрій Іванович, 2014 р. (спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 
Нагороди
 
За результатами досліджень нагороджений Дипломом Виставки досягнень народного господарства СРСР (1987 р.).
За плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України (2000 р.).
За плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений Почесною грамотою обласного управління освіти (2013 р.).
 
Публікації