Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Чорток Юлія Володимирівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (06.10.2010 р., спеціальність 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, автореферат, дисертація), доцент (31.10.2014 р., кафедра економіки та бізнес-адміністрування)

Посада: доцент, начальник навчального відділу Сумського державного університету

Основнi дисциплiни: основи підприємницької діяльності, транспортна логістика

Науковi iнтереси: економічні й екологічні аспекти логістики, партнерство стейкхолдерів, сталий розвиток, підприємництво

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 

Чорток Ю.В. закінчила Конотопську міську гімназію, після чого вступила до СумДУ. У 2005 р. закінчила СумДУ за спеціальністю «Економіка підприємства», здобула кваліфікацію магістра. З 01.11.2005 року по 01.11.2008 року навчалася у аспірантурі СумДУ на кафедрі економіки та бізнес-адміністрування. З 2013 року – працює на посаді доцента кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування СумДУ. Начальник навчального відділу СумДУ. 

Освіта вища. 30.06.2005 р. закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», здобула кваліфікацію магістра. З 01.11.2005 року по 01.11.2008 року навчалася у аспірантурі СумДУ на кафедрі економіки та бізнес-адміністрування за спеціальністю 08.00.03 — економіка та управління національним господарством. У 2010 році в Сумському державному університеті захистила дисертаційну роботу на тему «Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства» за спеціальністю: 08.00.06 — економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Викладацька діяльність: З 01.09.2005 р. працювала на кафедрі економіки та бізнес-адміністрування на посаді асистента за сумісництвом, з 01.11.2008 р. працювала в штаті на посаді асистента кафедри економіки та бізнес-адміністрування, з 01.10.2010 р. працювала в штаті на посаді старшого викладача кафедри економіки та бізнес-адміністрування. З 2013 року – працює на посаді доцента кафедри. Загальний педагогічний стаж складає 14 років. 

Читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін: «Основи підприємницької діяльності» (денна форма навчання), «Управління витратами» (дистанційна форма навчання), «Транспортна логістика» (денна, заочна, дистанційна форми навчання) тощо. Є співавтором дистанційних курсів: «Управління витратами» (співавтор — к.е.н., доц.. Карінцева О.І., Харченко М.О.), «Экономика и организация предпринимательской деятельности» (співавтор — к.е.н., Пімоненко Т.В.), «Внутрішній економічний механізм підприємства» (співавтор — к.е.н., Пімоненко Т.В.), «Кваліфікаційна робота бакалавра» (співавтор — к.е.н., доц.. Карінцева О.І.), «Практика виробнича» (співавтор – к.е.н., доц.. Дегтярьова І.Б.), «Комплексний екзамен зі спецільності» (співавтор — к.е.н., доц.. Карінцева О.І.). Здійснює керівництво кваліфікаційними роботами бакалаврів і магістрів. Постійно займається підготовкою студентів до участі у наукових конференціях, конкурсах та олімпіадах.

Наукова діяльність: є автором 5 статей у виданнях, що індексуються базою даних SCOPUS, у т.ч. 2 – у виданні, що індексується базою даних Web of Science, більш ніж 100 наукових та навчально-методичних праць, з яких 4 розділи у колективних монографіях, 3 підрозділи у підручниках, 8 методичних видань, 18 статей у наукових фахових виданнях, більш ніж  50 публікацій у збірниках тез наукових конференцій, в тому числі у співавторстві зі студентами.

Авторські свідоцтва

Аспіранти Чорток Ю.В.: Нечипоренко Роман Миколайович (спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Підприємництво і торгівля»)).

Організаційна робота: успішно виконує всі види навчальних доручень та працює зі студентами денної, заочної і дистанційної форм навчання.

Участь у стажуваннях: Стажування в Каунаському технологічному університеті "Економічні основи сталого розвитку та зелена економіка: проблеми для Литви та України" (2017 рік), стажування в Університеті Масарика (Чехія) в рамках проекту "Прогресивне управління університетом" (2018 р.), цикл семінарів Національного форуму «Бізнес і університети: підприємництво майбутнього» (2018 р.).

Участь у держбюджетних темах та грантах:  

«Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем» (номер державної реєстрації 0106U001939) (2007);

 «Розробка фундаментальних еколого-економічних передумов інноваційних трансформацій як основи зміни технологічних укладів суспільного виробництва» номер державної реєстрації 0108U007128) (2007-2008);

«Формування еколого-економічного механізму мотивації ресурсозбереження в умовах переходу України до інформаційного суспільства» номер державної реєстрації 0108U009079) (2008);

«Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства» (номер державної реєстрації 0108U000670) (2008-2010);

 «Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів» номер державної реєстрації 0109U004803) (2010);

"Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві" номер державної реєстрації 0110U001878 (2010)

 «Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» номер державної реєстрації 0111U002149) (2011-2013);

«Механізми реалізації соціально-економічного потенціалу дематеріалізації виробництва і споживання» номер державної реєстрації 0112U002698) (2012);

«Фундаментальні засади управління екологічно спрямованою дематеріалізацією соціально-економічних систем» номер державної реєстрації 0112U006839) (2012);

«Механізми реалізації потенціалу дематеріалізації та ресурсозбереження національної економіки в умовах інформаційного суспільства» номер державної реєстрації 0113U001746 (2012);

"Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго- та ресурсозбереження національної економіки" номер державної реєстрації  0114U001764 (2014-2017);

Грант молодих вчених «Корпоративна соціально-екологічна відповідальність для сталого розвитку: партнерство стейкхолдерів реального, фінансового та державного секторів економіки» номер державної реєстрації  0117U003933 (2017-2020).

Має сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2, TestDaF-Institut onSET placement test

Публікації Чорток Ю.В.: