Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Дерев'янко Юрiй Миколайович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (28.05.2009 р., спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, автореферат, дисертація), доцент (17.02.2012 р., кафедра економіки та бізнес-адміністрування)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка розвитку, основи розвитку систем, сталий розвиток (анотація), зовнішньоекономічна діяльність, ефективність економічних систем, управлінська економіка 

Науковi iнтереси: фактор часу в економіці, обмеженість ресурсів, сталий економічний розвиток

Iншi обов’язки: заступник Головного редактора Міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки»

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

SCOPUS PROFILE
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Коротка автобіографія
Після завершення навчання у Сумському державному університеті у 2002 році працював на посадах асистента кафедри (2002 – 2009 рр.), старшого викладача кафедри (2009 – 2010 рр.), доцента кафедри (з 2010 року і по теперішній час). Захист кандидатської дисертаційної роботи проведено 24 жовтня 2008 року в Сумському державному університеті.
 
Освіта:
2002 – 2005 рр. – аспірантура, Сумський державний університет (2008 р. – захист кандидатської дисертації)
2001 – 2002 рр. – магістр з економіки підприємства, Сумський державний університет (диплом магістра з відзнакою від 02.07.2002 р.)
1997 – 2001 рр. – бакалавр з економіки і бізнесу (за спеціальністю економіка підприємства), Сумський державний університет (диплом бакалавра з відзнакою від 27.06.2001 р.)

 

Викладацька діяльність:

Дисципліни: «Економіка розвитку», «Основи розвитку систем», «Сталий розвиток», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Ефективність економічних систем», «Управлінська економіка», «Бізнес: макро- та мікросередовище», «Проектний аналіз»

Автор та співавтор дистанційних курсів: «Проектний аналіз», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Економіка розвитку», «Ефективність економічних систем»

Співавтор: 5 підручників, 2 навчальних посібників, 3 методичних вказівок

Керівництво студентами: підготовка студентів до участі у наукових конференціях, семінарах та написання статей.

Наукова діяльність:

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (присвоєно у 2009 р.) на тему «Науково-методичні засади забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів»

Автор та співавтор: 5 монографій, 19 наукових статей

Участь у конференціях: більше 30-ти науково-практичних конференцій (міжнародних, національних), семінарів

Міжнародні індивідуальні гранти: Німеччина (2003, 2005, 2009, 2013), Словаччина (2006), Бельгія (2010), Нідерланди (2010), Великобританія (2011)

Керівництво підготовкою аспірантів та здобувачів: Козлов Д. В. (2012-2017 рр.).

Держбюджетні теми та гранти (співвиконавець):

«Організаційно-економічні засади врегулювання екологічних конфліктів» (№ д/р: 0111U006115; 2011–2016 рр.)

«Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусі» (№ д/р: 0113U002790; 2013-2014 рр.);

Керівник наукової теми «Обґрунтування господарських рішень з урахуванням фактору часу» (№ д/р: 0111U006117; 2011-2016 рр.).

Наукові стажування:

Лундський університет (м. Лунд, Швеція, 2007 р.)

Університет Маастрихту, Школа бізнесу і економіки (м. Маастрихт, Нідерланди, 2010 р.).

Нагороди:
Диплом ІІ ступеня переможця конкурсу «Кращий викладач очима студентів» (2018-2019 н.р., СумДУ)
 
Рецензент наукових видань:
“International Journal of Global Environmental Issues” (IJGENVI, ISSN print 1466-6650)
"Механізм регулювання економіки" (ISSN 1726-8699)

Публікації Дерев'янко Ю.М.: