Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Харченко Микола Олексійович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (2009 р., спеціальність Економіка природокористування та охорони навколишньго середовища) (автореферат, дисертація), доцент (2015 р., кафедра економіки та бізнес-адміністрування)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка та організація діяльності об’єднань підприємств, економіка підприємства, фінансовий менеджмент, потенціал і розвиток підприємства, теорія виробництва та витрат, економіка і організація виробництва.

Науковi iнтереси: економіка підприємства, економіка довкілля, екологічні збитки, еколого-економічна ефективність, екологізація, економіка і організація діяльності об’єднань підприємств, регіональна політика

Iншi обов’язки: матеріально відповідальна особа кафедри 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Харченко М.О. закінчив Сумський машинобудівний технікум, після чого вступив до СумДУ.
У 1998 р. закінчив СумДУ за спеціальністю «Економіка підприємства», отримав кваліфікацію спеціаліста.
З 01.11.1998 року по 01.11.2001 року навчався у аспірантурі СумДУ на кафедрі економіки.
З 2015 року – працює на посаді доцента кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування СумДУ.
 
Диплом доцента кафедри економіки та бізнес-адміністрування від 28.04.2015 р. 
Диплом кандидата наук від 8.07.2009 р. 
Диплом спеціаліста про закінчення Сумського державного університету за спеціальністю "Економіка підприємства" від 2.07.1998 р. 

Викладацька діяльність: проводить заняття з таких дисциплін: «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств», «Економіка підприємства», «Фінансовий менеджмент», «Потенціал і розвиток підприємства», «Теорія виробництва та витрат», «Економіка і організація виробництва». Автор та співавтор дистанційних курсів: «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств», «Стратегія підприємства», «Фінансовий менеджмент».

Здійснює керівництво студентами: підготовка студентів і публікацій за їх участю (тез і статей) у наукових конференціях і семінарах, конкурсах студентських наукових робіт та дипломних робіт, зокрема: Федірка С.В. стала призером Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт (2010 р.). Автор та співавтор 4 підручників і 2 навчальних посібників з грифом міністерства, 6 методичних вказівок.

Наукова діяльність: у 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Наукові основи обґрунтування підвищення еколого-економічної ефективності економічних систем» за спеціальністю «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Є автором понад 30 статей, співавтором 4 монографій.

Участь у держбюджетних темах, грантах та наукових проектах:

• «Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» (№ ДР 0111U002149, 2012 р.);
• «Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусі» (№ ДР № 0113U002790) - 2013-2014 р.);
• «Фундаментальні основи управління сталим розвитком підприємства, території, суспільства» (№ ДР 0113U007870, 2014 р.);
• «Методологія інноваційного забезпечення сталого розвитку підприємництва» (№ ДР 0113U007871, 2014 р.);
• «Фундаментальні основи екологобезпечної трансформації регіональних еколого-економічних систем» (№ ДР 0111U003564, 2015 р.)
• «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства» (№ ДР 0115U000684) – 2015-2016 рр.;
• «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» (№ др 0116U007179) – 2016-2017 рр.
• «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку в ході Третьої промислової революції » (№ ДР 53.14.01-01.18/20.ЗФ) – 2018-2020 рр.
• «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» (№ д/р 0117U003260).

Організаційна робота: матеріально відповідальна особа кафедри кафедри економіки та бізнес-адміністрування.

Участь у стажуваннях: Стажування в Каунаському технологічному університеті "Економічні основи сталого розвитку та зелена економіка: проблеми для Литви та України", м. Каунас, Литва (листопад 2016 р., жовтень 2017 р.).
 
Підвищення кваліфікації (останні 5 років):

Має Certificate of Attainment in Modern Languages, English (Level B2)

Публікації Харченко М.О.: