Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Євдокимов Андрiй Валерiйович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (12.05.1999 р., спеціальність 08.00.06 — економіка природокористування та охорони навколишнього середовища), доцент (17.10.2002 р., кафедра економіки)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: менеджмент персоналу, господарське законодавство

Науковi iнтереси: управління персоналом, короткострокові форми післядипломної освіти

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-30-98

SCOPUS PROFILE
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 

Освіта вища. 01.07.1994 р. закінчив Сумський державний університет за спеціальністю «Технологія машинобудування», присвоєно кваліцікацію спеціаліста. З 01.12.1995 року по 30.11.1998 року навчався у аспірантурі СумДУ на кафедрі економіки за спеціальністю 08.00.03 — економіка та управління національним господарством. У 1998 році в Сумському державному університеті захистив дисертаційну роботу на тему «Формирование системы эколого-экономических показателей при переходе на устойчивое развитие региона» за спеціальністю: 08.00.06 — економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

З 01.12.1998р. зарахований на посаду старшого викладача кафедри економіки. З 07.12.1999 р. працює в штаті на посаді доцента кафедри економіки. З 15.10.2005 по 31.08.2006 – заступник декана заочного факультету. З 01.09.2006 р. переведений в.о. декана факультету перепідготовки фахівців.
Євдокимов А.В. є автором більш ніж  75 наукових та навчально-методичних праць, з яких 5 розділи у колективних монографіях, 3 підрозділи у підручниках, 10 методичних видання, 25 статей у наукових фахових виданнях, більш ніж  35 публікацій у збірниках тез наукових конференцій, в тому числі у співавторстві зі студентами.

Успішно виконує всі види навчальних доручень та працює зі студентами денної, заочної форм навчання. Читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін: «Менеджмент персоналу» (денна, заочна форми навчання), «Фінансовий менеджмент» (заочна форми навчання), «Економіка та організація підприємницької діяльності» (денна форма навчання) тощо. Здійснює керівництво кваліфікаційними роботами бакалаврів і дипломними роботами спеціалістів та випускними роботами магістрів. Постійно займається підготовкою студентів до участі у наукових конференціях та конкурсах наукових робіт. Здійснює наукове керівництво студентами та аспірантами.

Досягнення у підготовці студентів до конкурсів наукових робіт, олімпіад: переможці Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт: 2009\2010 Деркачова М.,  Патютько А. (диплом ІІІ ступеня)

З 2006 - 2014 рр. був директором центру післядипломної освіти СумДУ, членом науково-методичної ради СумДУ.

Керiвництво аспірантами: Аль-Вхілі.

Участь у стажуваннях. Стажування в Каунаському технологічному університеті "Економічні основи сталого розвитку та зелена економіка: проблеми для Литви та України" (2017 рік). 
 
Участь у держбюджетних темах, грантах та наукових проектах: НДР "Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго- та ресурсозбереження національної економіки" (2014-2017 рр.).

Публікації Євдокимовa A.В.: