Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Дегтярьова Ірина Борисівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (18.11.2009 р., спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, автореферат, дисертація), доцент (26.10.2012 р., за кафедрою економіки та бізнес-адміністрування)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: Бізнес-діагностика, Стратегія підприємства, Управління бізнес-процесами, Іноземна мова за професійним спрямуванням

Науковi iнтереси: екологічна економіка, «зелена» економіка,  синергізм еколого-економічних систем, соціально-економічні проблеми Європейського Союзу

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.:  +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
 
Коротка автобіографія
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002-2005 – викладач кафедри германської філології; 
СумДУ, 2005-2010 – асистент кафедри економіки,  2010-2012 – старший викладач кафедри економіки, 
з 2012 по теперішній час – доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування.
 
Освіта 
1997 р. – факультет іноземних мов Сумського державного педагогічного інституту імені А.С.Макаренка, вчитель англійської та німецької мови (диплом спеціаліста з відзнакою, 1997 р.).
2005 р. – СумДУ, економіст (економіка підприємницької діяльності) (диплом спеціаліста, 2005 р.).
2005–2008 рр. – аспірантура СумДУ.
2009 – захист кандидатської дисертації.
 
Авторські свідоцтва
 
Викладацька діяльність: Дисципліни — «Економічна діагностика» (денна, заочна та дистанційна форми навчання), «Економіка фірми» (денна форма навчання), «Стратегія підприємства» (денна, заочна та дистанційна форма навчання), співавтор дистанційних курсів: «Економічна діагностика», «Економіка підприємства», «Управління проектами», співавтор 11 підручників, 3 навчальних посібників, 3 конспекти лекцій. Керівництво студентами — опубліковано спільні із студентами СумДУ (у загальній кількості більше 70) тез конференцій.

Участь у наукових проектах і грантах

№0118U003578 «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку в ході Третьої промислової революції», 2018-2020, відповідальний виконавець. 
№0113U002790 Україно-білоруський грант ДФФД «Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусі», 06.2013-15.12.2013, виконавець.
№0116U007179 НДР «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» (Україна-Литва)), 2016-2017,  виконавець.
Грант Президента України  «Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» ДФФД Ф 66/12689, 2016, виконавець.
№0115U000684 Держбюджетна тема «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства», 2015-2017, виконавець.
Проект Ж.Моне «Використання досвіду ЄС для формування сестейнової (стійкої) економіки в Україні» (Using best EU practices for sustainable economy forming in Ukraine (UBEUP) 553185-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE) (2014-2016), виконавець.

Наукова діяльність: Участь у 30 конференціях, у дисертаційна робота на тему «Наукові основи підвищення ефективності еколого-економічних систем з урахуванням синергетичних ефектів», спеціальність: 08.00.06 — економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», захист — 2 липня 2009 року у Сумському державному університеті

Участь у міжнародних літніх школах та стажуваннях: 

 
Членство в редколегіях журналів: 
Співредактор 2019 р. International Journal of Global Environmental Issues. Special Issue on: "Green Economy: Energy, Industry and Agricultural Aspects" (Scopus, WoS)

Має Certificate of Attainment in Modern Languages. English. Level B2.

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):
 
Результати підготовки студентів до конкурсів наукових робіт:
- Шевельова Дарина Сергіївна, диплом II ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу, студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом», м. Дніпро, 28 березня 2016 року.
- Романченко Яна Володимирівна, дипломом I ступеня II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом»,  м. Дніпро, 4 квітня 2014 року. 

Публікації Дегтярьової І.Б.

Методичні праці за 5 останніх років: 

  1. Мельник Л.Г., Дегтярьова І.Б. Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії: практика Європейського Союзу// Економіка енергетики : підручник/ за ред. д.е.н., проф. Мельника, д.е.н., проф. І.М.Сотник. – Суми : Університетська книга, 2015. – C. 244-250 http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=491332
  2. Дегтярьова І.Б. Сучасні конкурентні стратегії у підприємництві// Підприємництво, торгівля та біржова діяльність [Текст] : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. – С. 369-372. http://files.khadi.kharkov.ua/upravlinnya-ta-biznesu/ekonomiki-pidpriemstva/item/download/14755_81d02cf995de631bd15b6fcce5501af8.html

Навчально-методичні видання:

  1. Дегтярьова І.Б., Петренко В.В. 1511  Програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів денного відділення спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства» Суми : СумДУ, 2007. – 38 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
  2. Дегтярьова І.Б. 3099 Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт, обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 6.050107 "Економіка підприємства" денної форми навчання/  Суми: Сумський державний університет, 2011. – 38 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
  3. Дегтярьова І.Б. Економічна діагностика. Конспект лекцій. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 111 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
  4. Дегтярьова І.Б. 3608 Програма та методичні вказівки до проходження виробничої практики [Текст] : для студ. спец. 6.030504 "Економіка підприємства" денної форми навчання / О. І. Карінцева, І. Б. Дегтярьова, В. І. Тарановський. – Суми : СумДУ, 2013. – 40 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
  5. Дегтярьова І.Б., Харченко М.О. Стратегія підприємства. Конспект лекцій – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 80 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45384
  6. Dehtyarova I.B. Strategy of Enterprise : lecture notes / complier І. B. Dehtyarova. – Sumy: Sumy State University, 2018. – 61 p. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66757
  7. Дистанційний курс (атестований): Автори: Дегтярьова І.Б., Пімоненко Т.В. Економічна діагностика https://dl.sumdu.edu.ua/study/course/11370