Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Вернадські читання «Досвід ЄС і формування ноосферного розвитку»

В рамках проекту Жана Монне «Використання досвіду ЄС для формування сестейновой (стійкої) економіки в Україні» (Using best EU practices for sustainable economy forming in Ukraine (UBEUP) 553185-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE) в Обласній науковій бібліотеці відбулася зустріч наукової та освітньої громадськості Сумської області з керівником проекту д.е.н., проф. Л.Г. Мельником. Як повідомлялося раніше, проект був підтриманий грантом Єврокомісії.

Під час зустрічі обговорювалися питання розвитку економічних систем, а саме: проблеми взаємодії трьох груп факторів: матеріально-енергетичних, інформаційних, синергетичних - при формуванні та розвитку економічних систем на основі триалектичного підходу, представленого в монографії Л.Г. Мельника "Триалектичні основи управління розвитком економічних систем ", переданої автором у фонди бібліотеки.

Учасники зустрічі активно дискутували про проблеми сестейнового розвитку, обговорювали питання формування сестейнової економіки, проблеми впровадження кращих європейських практик формування сестейнової економіки в Україні, інструменти забезпечення сестейнової економіки та ін. Лектору було задано дуже багато питань, як в ході лекції так і після неї.