Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Професор Л.Г. Мельник про фазовий перехід до сталого розвитку на ректорській конференції в Києві
Завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування  СумДУ, директор Інституту економіки розвитку МОН і НАН України (у складі СумДУ), проф., д.е.н. Л.Г.Мельник виступив із доповіддю на конференції: «Роль освіти у впровадженні цілей сталого розвитку до 2030 року в Україні» (Києво-Могилянська Академія, 7 грудня 2017р.).
Конференція, на якій були присутні керівники університетів України, була присвячена обговоренню ролі ВНЗ   у досягненні цілей сталого розвитку. 
Доповідь професора Л.Мельника «Фазовий перехід до сталого (сестейнового) розвитку» була зустрінута із великою зацікавленістю і викликала значну кількість запитань. 
 
Учасники конференції