Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Наукові видання в рамках реалізації програми Жана Монне

В рамках реалізації програми Жана Моне «Використання досвіду ЄС для формування сестейнової (стійкої) економіки в Україні» (Using best EU practices for sustainable economy forming in Ukraine (UBEUP) 553185-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE) завідувачем кафедри економіки та БА, директором НДІ Економіки розвитку, д.е.н., проф. Л.Г.Мельником підготовлені підручник «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV промислових революцій)» та монографія «Народження сестейнової економіки: Досвід ЄС і практика України в світлі III і IV промислових революцій».

Автор аналізує змістовну основу понять «сестейновий розвиток» і «сестейнова економіка»; досліджує роль Третьої і Четвертої промислових революцій у формуванні передумов сестейнового розвитку. Вивчаються напрямки і базовий інструментарій формування сестейнової економіки в ключових секторах господарства (енергетика, транспорт, будівництво, агровиробництво). Проводиться порівняльний аналіз особливостей «бурої» (традиційної) та «зеленої» (сестейнової) економік. Аналізується досвід ЄС і передумови розвитку сестейнової економіки в Україні.

Підручник та монографія можуть бути корисними для науковців, фахівців підприємств і органів державної виконавчої влади, викладачів і студентів вищих навчальних закладів. 

ЗМІСТ1   ЗМІСТ2