Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Шості Вернадські читання «Третя та четверта індустріальні революції і формування ноосферного розвитку»
13 березня 2018 року в Обласній науковій бібліотеці відбулася зустріч наукової та освітньої громадськості Сумської області з зав. кафедрою економіки, підприємництва та БА СумДУ д.е.н., проф. Л.Г. Мельником, директором НДІ економіки розвитку МОН і НАН України.  
Під час зустрічі обговорювалися питання формування ноосферного розвитку в умовах третьої і четвертої промислових революцій.
Учасники зустрічі активно дискутували про проблеми сестейнового розвитку, обговорювали питання формування сестейнової економіки, проблеми впровадження кращих європейських практик формування сестейнової економіки в Україні, інструменти забезпечення сестейнової економіки та ін. Лектору було задано багато питань, як в ході лекції так і після неї.
 
Проф. Л. Г. Мельник дарує книгу «Філософські казки про розвиток» директору Олександрівської гімназії В. М. Гончаренку
 
Слухачі  на лекції
 
Проф. Л. Г. Мельник відповідає на питання