Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Фазовий перехід в полі зору економістів: участь професора Л.Г. Мельника в Міжнародній конференції
На запрошення оргкомітету Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» зав. кафедрою економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, директор НДІ Економіки розвитку МОН та НАН України в СумДУ, д.е.н., проф. Л.Г. Мельник взяв участь в роботі конференції та виступив на пленарному засіданні з науковою доповіддю: «Фазовий перехід до «зеленої» економіки». Доповідь викликала великий інтерес і багато питань слухачів.
Конференція проходила в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця 31.05-01.06.2018 р. У роботі взяли участь вчені Болгарії, Литви, Норвегії, Польщі, Словаччини, Туреччини, Франції.
 
Виступ проф. Л.Г. Мельника на пленарному засіданні конференції
 
Під час виступу проф. Л.Г. Мельника