Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Наукові публікації кафедри в Бібліотеці Конгресу США

Наукові публікації співробітників кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування ННІ ФЕМ імені Олега Балацького проф. Л.Г. Мельника, проф. І.М. Сотник, проф. Є.В. Мішеніна, доц. О.М. Дериколенка, доц. О.Ю. Чигрин, доц. О.В. Кубатко, доц. Т.В. Пімоненко та інших, представлені в Бібліотеці Конгресу США. Про це йдеться в листі-подяки від Уолтера Іваськіва, бібліотекара відділу Східної Центральної Європи Бібліотеки Конгресу США. Вісімнадцять монографій і підручників, які охоплюють широкий спектр економічних проблем і опубліковані у період з 1998 по 2018 будуть додані до загальної колекції Бібліотеки і будуть у відкритому доступні для читачів. 

1.      Экономика развития: учебник / Л. Г. Мельник. – Сумы: Университетская книга, 2013. – 784 с.  (ISBN 978-966-680-669-0)

 1. Теория самоорганизации экономических систем: монография / Л. Г. Мельник. – Сумы: Университетская книга, 2012. – 440 с.
 2. Триалектические основы управления развитием экономических систем : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 447 с. (ISBN 978-966-680-730-7)
 3. Теория развития систем : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2016. – 416 с. (ISBN 978-966-680-784-0)
 4. Рождение сестейновой экономики: опыт ЕС и практика Украины в свете III и IV промышленных революций : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2018. – 432 с.
 5. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV промислових революцій) : підручник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. 463 с. (ISBN 978-966-680-841-0)
 6. «Машина времени» Н. Н. Неплюева (Социально-экономический анализ) : монография. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2018. – 368 с.
 7. «Фундаментальные основы развития»: монография. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2003. – 288 с.  (ISBN 966-680-062-4)
 8. Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: навчальний посібник для післядипломної освіти. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. – 383 с.  (ISBN 966-680-258-9)
 9. Философские сказки о развитии (просто о сложном) / Л. Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2015. – 383 с. (ISBN 978-966-680-752-9)
 10. Социально-экономические проблемы информационного общества : монография / под редакцией доктора экономических наук, профессора Л.Г. Мельника. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. – Вып. 1. – 430 с.
 11. Экологические конфликты в современной системе природопользования / под ред. д.э.н., проф. С. Н. Бобылева и к.э.н., доц. В. В. Сабадаша. – Сумы: Университетская книга. – 2010. – 352 с. ISBN 978-966-680-525-5
 12. Сотник  І.М.  Економічні  основи  ресурсозбереження  :  навчальний  посібник  /  І.М.  Сотник.  –  Суми:  Університетська  книга,  2013,   ISBN 978-966-680-664-5. – 284 с.
 13. Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних  змін  національної  економіки:  монографія  /  За  заг.  ред.докт.екон.наук,  проф.І. М.Сотник. – Суми: Університетська книга, 2016. – 368 c. ISBN978-966-680-807-6
 14. Чигрин, О. Ю. Пімоненко Т. В.. Екологічний аудит в корпоративному секторі економіки: організаційно-економічні засади : монографія / О. Ю. Чигрин, Т. В. Пімоненко. — Х. : «Діса плюс», 2015. — 200 с., іл. ISBN 978-617-7064-94-6
 15. Мішенін Є.В. Еколого-економічні проблеми природокористування у лісовому комплексі/За ред.д-ра екон.наук, УЕАН Я.В.Коваля.- Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1998. – 272 с. (ISBN 966-566-87)
 16. Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом: монографія/ [Є.В. Мішенін, І.І. Коблянська, Т.В. Устік І.Є. Ярова]: pа наук.ред. д.е.н., проф.Є.В. Мішеніна Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 1998. – 272 с. (ISBN 978-966-2787-49-8)
 17. Дериколенко О.М. Венчурна діяльність промислових підприємств: теорія, методологія, практика. Монографія / Суми :Видавництво ВВП «Мрія» 2016. 304 с. ISBN (ISBN 978-966-473-195-6)

Колектив кафедри висловлює подяку Маринич Т.О. за допомогу  в організації відправлення видань до Бібліотеки Конгресу США. 

Лист-подяка від Уолтера Іваськіва, бібліотекара відділу Східної Центральної Європи Бібліотеки Конгресу США