Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Публікації по модулю Жана Моне «Можливості та виклики торгівлі з ЄС для України»
У Сумському державному університеті з вересня 2016 року під керівництвом д.е.н., доц. О. В. Кубатка та к.е.н., доц. Пімоненко Т.В. виконується модуль Жана Моне «Можливості та виклики торгівлі з ЄС для України» (EUTOU) 573581-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE (Суми, СумДУ). 
Відповідальні виконавці від кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Пімоненко Т.В., Мельник Л.Г., Ковальов Б.Л., Чорток Ю.М., Чигрин О.Ю.
 В рамках проекту було:
підготовлено два навчальних посібники та монографію: О. В. Кубатко, Т. В. Пімоненко «Основи європейської економіки та торгової політики»; О. В. Кубатко, Т. В. Пімоненко «Торговельна політика ЄС та Україна»; О. В. Кубатко, Т. В. Пімоненко Економіка ЄС та Україна: потенціал торгової співпраці та розвитку: монографія.
підготовлено розділ по Європейській торговій політиці до підручника «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
підготовлено 7 статей у періодичних виданнях та підготовлено доповіді для 12 конференцій.
розроблено комплекс презентаційних матеріалів та рекомендації щодо проведення занять для забезпечення відповідних навчальних циклів;
виконано комплекс наукових та практичних робіт для обґрунтування змісту модуля по торговій політиці ЄС. Виконання робіт по проекту зумовило проведення наукових досліджень пов’язаних із визначенням сильних та слабких сторін національної економіки України при поглибленні торгових зв’язків із ЄС. Зокрема, встановлено, що значним потенціалом конкурентоспроможності володіють підприємства сільського господарства та АПК, серед найбільш слабких галузей варто виділити машинобудування та приладобудування, котрі часто не витримують конкуренції із виробничими підприємствами ЄС.
Результати наукових робіт були опубліковані в 27 наукових та навчальних публікаціях.