Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Наукове стажування в Університеті Бінгам (Нігерія)
У рамках угоди про співпрацю д.е.н., доцент кафедри Шкарупа О.В. перебувала по програмі академічної мобільності в Університеті Бінгам (Нігерія) у період з 18.09.2019 р. по 20.03.2020 р.  За цей період були успішно виконані всі заплановані завдання в межах програми академічної мобільності, в т.ч. проведені лекції та практичні заняття, а також наукові дослідження та семінари. Крім того, проводилося консультування студентів 1-4 курсів щодо можливостей навчання на кафедрі на умовах академічної мобільності та дистанційного навчання з метою отримання кваліфікаційного рівня «магістр».
Шкарупа О.В. також взяла активну участь у проведенні круглого столу «Нігерія та Україна. Інтернаціоналізація освіти: перспективи та нові можливості», який був присвячений обговоренню подальшого розвитку співробітництва між університетами та презентації програм академічної мобільності; провела презентацію можливостей кафедри на бізнес-форумі «Нігерія – Україна: платформа бізнес-співробітництва», на якому були присутні слухачі різних категорій: представники влади та бізнесу, громадські організації, освітяни, студенти, школярі.
Участь у програмі академічної мобільності дозволяє краще зрозуміти особливості проведення наукових досліджень та підготовки наукових статей у Нігерії, а також визначити шляхи співпраці з науковцями нігерійських університетів у сфері спільних наукових досліджень.