Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Зразкова акредитація освітньої програми рівня доктор філософії за спеціальністю «Економіка»

Рішення щодо зразкової акредитації освітньої програми (ОП) рівня доктор філософії за спеціальністю «Економіка» було прийняте 17 листопада на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Базовою кафедрою, що відповідає за підготовку здобувачів рівня доктор філософії за спеціальністю «Економіка» є кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування. Зразковий рівень акредитації присвоюють освітній програмі, що має інноваційний та взірцевий характер. Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти вже успішно акредитовано більше 10-ти освітніх програм СумДУ, серед них дві зразкові акредитації.