Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Сучасні тренди економічного розвитку: інноваційний курс для аспірантів

У листопаді 2020 р. проф. Леонід Мельник та доц. Олександр Маценко розпочали викладати новий курс для аспірантів спеціальності 051 «Економіка» – «Сучасні тренди економічного розвитку», в який включено результати дослідження в рамках двох кафедр Жана Моне: «Кафедра Жана Моне по економічній політиці ЄС та громадянському суспільстві» (619878-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та «Законодавчий, економічний та соціальний перехід ЄС до сталого суспільства в межах Індустрії 4.0 та 5.0» (619997-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR).

 

Класифікація трендів соціально-економічного розвитку в лекції проф. Л. Мельника

Інтерактивні онлайн-лекції проходять з цікавими дискусіями аспірантів. На основі платформи MiX cтворено віртуальний клас, де аспіранти мають можливість миттєво отримувати практичні завдання та реагувати на них. Слухачі у повному обсязі забезпечені навчальним матеріалом, а саме їм надано доступ до відеолекцій, конспекту, презентацій та найновіших підручників та навчальних посібників автора курсу Мельника Леоніда Григоровича, серед яких:

  1. Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій) : навчальний посібник / за ред. Л. Г. Мельника та Б. Л. Ковальова. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 180 с. ISBN 978-966-657-792-7
  2. Л.Г. Мельник «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV промислових революцій): підручник. Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. 463 с ISBN 978-966-680-841-0
  3. Мельник Л.Г. Промышленные революции : учебное пособие / Л. Г. Мельник, А. М. Маценко, И. Б. Дегтярева, А. В. Кубатко. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2017. – 160 с.

Практичні онлайн-заняття (які веде доц. О. Маценко) організовано за бригадним принципом. Завдяки використанню декількох віртуальних дошок аспіранти мають можливість вирішувати практичні заняття в командах та ілюструвати результати їх виконання, консультуючись одночасно з викладачем.

Креативний підхід до організації курсу дозволив аспірантам швидко зорієнтуватися та приступити до виконання науково-дослідного проєкту в руслі сучасних трендів економічного розвитку.

Бажаємо успіхів аспірантам та їх викладачам!