Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Основи сталого розвитку: практика ЄС в контексті Industry 4.0

На початку грудня 2020 року завершено інноваційний курс «Сталий розвиток економічних систем» для магістрів-економістів ФЕМ СумДУ (лектор – д.е.н., професор Л.Г.Мельник, викладач – к.е.н., доцент Ю.М.Дерев’янко).

 В рамках курсу було також представлено змістовний модуль «Кращі практики ЄС щодо реалізації сестейнового розвитку в контексті Industry 4.0». При розробці курсу і модуля було використано результати двох грантів Ж.Монне (рівня кафедри), які наразі виконуються на кафедрі економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування СумДУ «Законодавчий, екологічний та соціальний перехід ЄС до сестейнового суспільства в межах Індустрій 4.0 та 5.0»  (619997-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та «Економічна політика ЄС та громадянське суспільство» (619878-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO- CHAIR).