Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

ЛЕКЦІЇ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ЖАНА МОНЕ
З 11.12.2020 р. по 18.12.2020 р студенти Одеського національного політехнічного університету, які навчаються за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» прийняли участь у серії лекцій та науковому семінарі на тему «Основні концепції інтеграції в ЄС» , які були проведені в рамках проекту під назвою «Кафедра Жана Моне по економічній політиці ЄС та громадянському суспільству» (619878-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, науковий керівник – д.е.н., доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Олександр Кубатко). Заходи були проведені представниками кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету (СумДУ) к.е.н. Гончаренко Олексія та к.е.н. Чорток Юлії за всебічної підтримки керівництва кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ. 
Метою даних заходів було поглиблення знань щодо ЄС, отримання теоретичних знань з концепцій інтеграції, особливостей публічного управління та адміністрування в ЄС.
У ході заходу студенти дізнались про те, що Програма імені Жана Монеє однією з освітніх програм Європейського Союзу, мета якої полягає в підвищенні рівня знань та поінформованості учнів, студентів та суспільства в цілому з економічних, історичних, культурних та юридичних питань європейської інтеграції.
Метою напряму Жан Моне в рамках Еразмус+ є активізація євроінтеграційного дискурсу, сприяння досконалості євроінтеграційних студій, залучення вищих навчальних закладів до дослідження євроінтеграційних процесів та поширення ідей Об'єднаної Європи.
Слід відмітити, що українські університети беруть участь у програмі Жана Моне з 2001 року. Найбільшою популярністю в Україні серед вищих навчальних закладів користується діяльність Викладання та дослідження, котра включає в себе такі форми реалізації програми Жана Моне як «Кафедри», «Модулі» та «Центри досконалості».