Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Контури «зеленої» економіки в лекціях проф. Л.Г. Мельника для студентів і викладачів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА)
Викладачами кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування СумДУ проф., д.е.н. Л.Г. Мельником та к.е.н., доц. О.М. Маценком для студентів та викладачів ПДАБА було проведено навчальний модуль «Основи «зеленої» економіки в умовах Industries 3.0 та 4.0: досвід ЄС для практики України».
Модуль було розроблено в рамках проєкту Жана Моне (кафедра) “EU legislative, economic and social transition to sustainable society” (619997-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR).
Лекції викликали гарячу полеміку серед слухачів, які задали багато дискусійних питань, активно висловлювали свої думки щодо прослуханого матеріалу.