Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Економіка природних ресурсів

alt

Мельник Л. Г., Сотник І. М., Чигрин О. Ю. Економіка природних ресурсів: Навчальний посібник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2010.

У навчальному посібнику розглянуто зміст і функції природних факторів, підходи до формування економічної оцінки природних ресурсів, системи кадастрів та платного природокористування, питання власності на ресурси, шляхи підвищення ефективності природокористування. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкриваються найважливіші закономірності та взаємозв’язки в розвитку механізмів економіки природних ресурсів. Розглянуто актуальні питання управління природними ресурсами на сучасному етапі розвитку України, теоретико-методичні основи ресурсозбереження. Навчальний посібник призначений для підготовки магістрів спеціальності «Економіка довкілля та природних ресурсів», а також може бути корисним для студентів екологічних та економічних спеціальностей, викладачів та інших фахівців з питань економіки природних ресурсів й охорони довкілля, ресурсозбереження.

 

Мова — українська 
Переглянути зміст