Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Фундаментальнi основи розвитку

altМельник Л. Г. Фундаментальные основы развития. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. — 288с.

На прикладi процесiв i явищ в неживiй природi, бiосферi i суспiльствi дослiджується феномен розвитку вiдкритих стацiонарних систем. Вивчаються чинники i механiзми розвитку. Розглядаються закономiрностi процесiв розвитку систем як єдиного ходу еволюцiї природи. Дослiджується феномен триєдиностi енергетичного, iнформацiйного i синергетичного начал як основи креативної функцiї природи. Аналiзуються передумови прогресивного розвитку природних i соцiально-економiчних систем.

 

Мова — росiйська

Переглянути зміст