Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Потенціал і розвиток підприємства
Таранюк Л. М. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / Л. М. Таранюк. - Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2016. - 278 с.
 
Даний навчальний посібник розроблено відповідно до нормативної програми дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства». У ньому узагальнено та систематизовано вітчизняний і світовий досвід за визначеним напрямком досліджень, сформовано понятійний апарат та системне бачення сутності та методології вартісної оцінки потенціалу підприємства, на практичних прикладах продемонстровано механізм використання інструментарію оцінки його вартості.
 
Розраховано для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються в галузі знань «Економіка та підприємництво» за напрямком «Економіка підприємства», інших економічних фахів, а також для фахівців, які займаються оціночною діяльністю в Україні.
Мова - українська.