Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Оцінка якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку

altСтарченко Л.В. Оцінка  якості  життя  населення  регіону  в  умовах  сталого розвитку: монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. І.М. Сотник. - Суми: Сумський державний університет, 2010. - 270 с.

Досліджено трансформації підходів до формування моделі сталого соціо-еколого-економічного розвитку та «якості життя» в цих умовах. Проаналізовано існуючий стан і досліджено основні тенденції регіонального розвитку на прикладі Сумської області в  умовах трансформаційних змін, визначено вплив основних макроекономічних і регіональних показників на якість життя населення. Розроблено теоретико-методичні підходи до визначення комплексної рейтингової оцінки якості життя населення території в умовах сталого розвитку та виконано оцінку якості життя населення регіону на прикладі Сумської області. Сформовано стратегію розвитку територій на основі проведення моніторингу якості життя населення. Розроблені рекомендації для ефективного використання інвестиційних коштів регіонального бюджету при реалізації економічних, соціальних та екологічних заходів з підвищення якості життя населення.

Для науковців, фахівців науково-дослідних установ, працівників міських, районних та обласних державних адміністрацій. Книга також буде цікавою для викладачів, і аспірантів і студентів економічних та природоохоронних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова — українська

Переглянути зміст