Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Проблемна науково-дослідна лабораторія економіки сталого розвитку та екологічно збалансованого природокористування
Білатеральна наукова  співпраця
 
Результати виконання науково-дослідної роботи «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» в рамках україно-литовського співробітництва у період з 2016 р. по 2017 р. Науковий керівник – Мельник Л.Г.: Звіт за 2016 р.  Звіт за 2017 р.
 
 
Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго- та ресурсозбереження національної економіки (2014-2017 рр.), науковий керівник Сотник І.М., № держреєстрації 0114U001764
 
Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму "зеленої" економіки в умовах інформаційного суспільства (2015-2017 рр.), науковий керівник Мельник Л.Г., № держреєстрації 0115U000684
 
Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України (2017-2019 рр.), науковий керівник Сотник І.М., № держреєстрації 0117U002254
Звіт остаточний 
 
Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку в ході третьої промислової революції  (2018-2020 рр.), науковий керівник Мельник Л.Г., № держреєстрації 0118U003578
 
Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію фінансової політики сталого розвитку об’єднаних територіальних громад (2016-2020 рр.), науковий керівник Петрушенко Ю.М., № 0117U003935
 

 

Діє наукова школа:

Дослідження фундаментальних основ розвитку соціально-економічних систем та інформаційного суспільства.

Ключові напрями школи:

1.       Фундаментальні основи розвитку соціально-економічних систем.

2.       Сталий розвиток та екологічна економіка.

3.       Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства.

Поточні наукові розробки:

·       Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку

·       Моделі соціально-економічного розвитку транскордонних територій

·       Організаційно-економічний механізм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств

·       Організаційно-економічні засади врегулювання екологічних конфліктів

·       Обґрунтування господарських рішень з урахуванням фактору часу

·       Фундаментальні основи екологобезпечної трансформації регіональних еколого-економічних систем

·       Формування системи соціально-економічної безпеки при розподілі та використанні водних ресурсів України

·       Фунадментальні основи дослідження економічних наслідків кліматичних змін

·       Фундаментальні основи "зеленої" економіки в умовах інформаційного суспільства

Контакти:

д.е.н., проф. Мельник Леонiд Григорович
40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
Тел.: +380 (542) 33-22-23, 33-57-74
Факс: + 380 (542) 33-32-97