Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Магістратура

Вступ на основі ОКР Бакалавр

Магiстерська програма "Економіка довкілля та природних ресурсів"

Магiстерська програма "Бiзнес-адмiнiстрування"

Магістерська програма "Підриприємництво, торгівля та логістика"

 

Етап вступної компанії

Ключові дати

Початок реєстрації для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

06 травня 2020 р.

Закінчення реєстрації для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

03 червня 2020 р. о 18.00

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

06 травня - 29 травня 2020 р.

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови або вступний іспит у СумДУ (п.4.5)

01 липня 2020 р.

Проведення фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

05 липня - 26 липня 2020 р. (12 жовтня - 13 листопада 2020 р.)*

Початок прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту

05 липня 2020 р. (12 жовтня 2020 р)*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту

22 липня 2020 р. (10 листопада 2020 р.)*

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше ніж 05 серпня 2020 р. (не пізніше ніж 16 листопада 2020 р.)*

Зарахування за державним замовленням

до 12.00 11 серпня 2020 р.

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше ніж 20 листопада 2020 р.

* Терміни проведення додаткового прийому на місця, що фінансуються виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб за заочною (дистанційною) формою навчання.

Більш детальна інформація о правилах прийому на навчання за освітнім ступенем магістра знаходяться за посиланням