Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Магістерська програма "Економіка та бізнес-інновації"

 

Отримати допомогу при подачі документів та підготовці до іспитів (безкоштовно)

Переглянути розклад вступних іспитів та консультацій

Назва освітньої програми: Економіка та бізнес-інновації

Спеціальність:  051 - "Економіка"

Програма підготовки: магістр 

Тривалість програми: 1,5 роки (освітньо-професійний рівень)

Кількість кредитів: 90 кредитів ECTS / 120 кредитів ECTS

Галузь знань: 05 - "Соціальні та поведінкові науки"

Умови вступу: Приймальна комісія

Форма навчання: денна (в т.ч. за індивідуальним графіком), заочна, дистанційна

Можливість перехресного вступу (навчання на базі ступеню "бакалавр" будь-яких напрямів: економічних, гуманітарних, природничих, інженерних та інших спеціальностей)

Магістерська програма «Економіка та бізнес-інновації» – це традиційний продукт на ринку освітніх послуг України, метою якого є підготовка висококваліфікованих економістів для підприємств будь-якої форми власності та сфери господарювання.

Спеціальність «Економіка» (спеціалізація «Економіка та бізнес-інновації») - Ви отримаєте сучасні знання з економічного моделювання, бізнес-діагностики, стратегічного планування, управління активами та вартістю підприємства, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних та транснаціональних компаній. 

Студенти вивчають комплекс дисциплін економічного, фінансового, управлінського та інформаційного напряму, що дозволяє випускникам вибирати напрямок і сферу діяльності відповідно до отриманих професійних компетенцій.

Переваги спеціалізації: 

  • потужний викладацький склад
  • стажування до півроку у провідних вітчизняних та зарубіжних торговельних мережах;
  • практичні навички роботи з програмними продуктами, які використовуються на підприємствах різних сфер діяльності;
  • навчання англійською мовою;
  • міжнародне визнання диплому;
  • найбільший спектр вибору професій;
  • доступ до широкої бази інформаційних ресурсів тощо.

Наші випускники можуть працювати:

  • ким: керівниками економічних служб та департаментів; підприємств, установ та організацій; в органах влади та місцевого самоврядування; спеціалістами та керівниками економічних служб банків, страхових та лізингових компаній; спеціалістами з інвестиційного банкінгу; фахівцями з економічних питань на фондових та товарних біржах; викладачами у вищих навчальних закладах; дослідниками; аналітиками.
  • де: у сфері бізнес-планування та проектного менеджменту; обліку та аналізу; у фінансовій сфері; у сфері державного контролю та аудиту; консалтингу; науки та досліджень; у сфері соціальної економіки.

Після закінчення студенти отримують диплом магістра за спеціальністю «Економіка» спеціалізація «Економіка та бізнес-інновації».

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

Практика/стажування

Контактна особа:  Ковальов Богдан Леонідович, моб. тел. 066-536-7150