Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Про кафедру

Кафедра створена 01.09.1976 р. як кафедра економіки, організації і управління машинобудівним виробництвом шляхом виділення із кафедри технології машинобудування. Завідувачі кафедри: Балацький О.Ф., Мельник Л.Г.
 
На кафедрі працюють 28 викладачів, з них 7 докторів наук, 5 професорів, 19 кандидатів наук, 16 доцентів, а також 4 особи допоміжного персоналу.
 
Кафедра здійснює підготовку здобувачів усіх рівнів за спеціальностями:
- 051 Економіка (ОП «Економіка і бізнес» (освітній рівень «бакалавр»), ОП «Економіка та бізнес-інновації»
(освітній рівень «магістр», ОП «Економіка» (освітній рівень «доктор філософії»),
- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» (освітній рівень «бакалавр»), ОП «Підприємництво, торгівля та логістика» (освітній рівень
«магістр»)
- 073 Менеджмент (ОП «Бізнес-адміністрування (освітній рівень «магістр»)).