Department of Economics, Entrepreneurship
and Business Administration

Main Menu

Інформаційні системи в менеджменті

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій, їх використання в управлінні соціально-економічними та виробничими системами.

Завдання: вивчення основ теорії економічної інформації, класифікації інформаційних систем економіко-організаційного типу та їх ролі в сучасній економіці, структури та етапів побудови інформаційних систем і технологій в управлінні, набуття навичок і вмінь розробляти, аналізувати, адаптувати та використовувати інформаційні системи різного типу і  призначення в менеджменті.
Предмет: економічна інформація та засоби її оброблення в складних економіко-організаційних та виробничих системах.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Інформаційні системи та комп'ютеризовані засоби вдосконалення управління економіко-організаційними об'єктами.
2. Характеристики інформаційних систем у менеджменті.
3. Засоби формалізування еколого-економічної інформації.
4. Організація інформаційної бази систем оброблення управлінської інформації, баз та сховищ даних.
5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем.
6. Основні типи інформаційних систем у менеджменті організацій.
7. Корпоративні інформаційні системи.
8. Системи підтримки прийняття рішень (інноваційні та екологічні аспекти). 
9. Виконавчі інформаційні системи.
10. Інтелектуальні інформаційні системи.
11. Електронна комерція.
12. Віртуальні офіси та організації, віртуальний бізнес.
 
Провідний викладач: Євдокимов А. В.