Department of Economics, Entrepreneurship
and Business Administration

Main Menu

Scientific publications of the Department in the Library of Congress

Scientific publications by Prof. L.G. Melnyk, Prof. I.M. Sotnyk, Prof. E.V. Mishenin, Ass. Prof. O.M. Derykolenko, Ass. Prof. O.Yu. Chygryn, Ass. Prof. O.V. Kubatko, Ass. Prof. T.V. Pimonenko, etc., the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Oleg Balatskyi Academic and Research Institute of FEM are in the Library of Congress. This is what the Letter of Thanks from Walter Iwaskiw, librarian of the Eastern Central Europe Section of the Library of Congress says. Eighteen monographs and textbooks covering a broad range of economic subjects and published in the course of twenty years (1998-2018) will be added to the Library’s General Collection and made available to our readers.

 1. Экономика развития: учебник / Л. Г. Мельник. – Сумы: Университетская книга, 2013. – 784 с.  (ISBN 978-966-680-669-0)
 2. Теория самоорганизации экономических систем: монография / Л. Г. Мельник. – Сумы: Университетская книга, 2012. – 440 с.
 3. Триалектические основы управления развитием экономических систем : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 447 с. (ISBN 978-966-680-730-7)
 4. Теория развития систем : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2016. – 416 с. (ISBN 978-966-680-784-0)
 5. Рождение сестейновой экономики: опыт ЕС и практика Украины в свете III и IV промышленных революций : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2018. – 432 с.
 6. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV промислових революцій) : підручник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. 463 с. (ISBN 978-966-680-841-0)
 7. «Машина времени» Н. Н. Неплюева (Социально-экономический анализ) : монография. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2018. – 368 с.
 8. «Фундаментальные основы развития»: монография. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2003. – 288 с.  (ISBN 966-680-062-4)
 9. Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: навчальний посібник для післядипломної освіти. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. – 383 с.  (ISBN 966-680-258-9)
 10. Философские сказки о развитии (просто о сложном) / Л. Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2015. – 383 с. (ISBN 978-966-680-752-9)
 11. Социально-экономические проблемы информационного общества : монография / под редакцией доктора экономических наук, профессора Л.Г. Мельника. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. – Вып. 1. – 430 с.
 12. Экологические конфликты в современной системе природопользования / под ред. д.э.н., проф. С. Н. Бобылева и к.э.н., доц. В. В. Сабадаша. – Сумы: Университетская книга. – 2010. – 352 с. ISBN 978-966-680-525-5
 13. Сотник  І.М.  Економічні  основи  ресурсозбереження  :  навчальний  посібник  /  І.М.  Сотник.  –  Суми:  Університетська  книга,  2013,   ISBN 978-966-680-664-5. – 284 с.
 14. Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних  змін  національної  економіки:  монографія  /  За  заг.  ред.докт.екон.наук,  проф.І. М.Сотник. – Суми: Університетська книга, 2016. – 368 c. ISBN978-966-680-807-6
 15. Чигрин, О. Ю. Пімоненко Т. В.. Екологічний аудит в корпоративному секторі економіки: організаційно-економічні засади : монографія / О. Ю. Чигрин, Т. В. Пімоненко. — Х. : «Діса плюс», 2015. — 200 с., іл. ISBN 978-617-7064-94-6
 16. Мішенін Є.В. Еколого-економічні проблеми природокористування у лісовому комплексі/За ред.д-ра екон.наук, УЕАН Я.В.Коваля.- Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1998. – 272 с. (ISBN 966-566-87)
 17. Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом: монографія/ [Є.В. Мішенін, І.І. Коблянська, Т.В. Устік І.Є. Ярова]: pа наук.ред. д.е.н., проф.Є.В. Мішеніна Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 1998. – 272 с. (ISBN 978-966-2787-49-8)
 18. Дериколенко О.М. Венчурна діяльність промислових підприємств: теорія, методологія, практика. Монографія / Суми :Видавництво ВВП «Мрія» 2016. 304 с. ISBN (ISBN 978-966-473-195-6)

Special thanks to Marynich T.O. for her assistance in organizing the sending of publications to the Library of Congress.

Letter of Thanks from Walter Iwaskiw, librarian of the Eastern Central Europe Section of the Library of Congress