Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Матеріально-технічне забезпечення

Безпосередньо за випусковою кафедрою економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування закріплено 4 спеціалізованих навчальних аудиторій площею 311,8 м2, з яких 2 аудиторії для лекційних занять на 25 і 35 місць, 2 навчальні аудиторії для практичних занять. Загальна площа приміщень кафедри становить 463,8 м2, таким чином, площа, що використовується у навчальному процесі, становить 68 % від загальної площі.

Крім того, для навчального процесу кафедра використовує лекційні аудиторії та аудиторії для практичних занять, а також комп’ютерні класи інших кафедр університету загальною площею до 600 м2.

За останні п'ять років матеріально-технічна база кафедри поповнилась сучасним обладнанням: персональними комп’ютерами Lenovo ThinkCentre E-50-00 Intel (3 шт.) та Atom D525 Dual Core 1.8GHz (1 шт.); моніторами LG 21.5² 22 MP 57 (3 шт.); проектором Epson EB-X18 Model: H551B (1 шт.).

Безпосередньо за випусковою кафедрою економіки та бізнес-адміністрування закріплено 18 ЕОМ з виходом до мережі Інтернет. Кафедра постійно впроваджує комп'ютерні технології навчання та інформаційного забезпечення з використанням у навчальному процесі локальних та глобальних комп'ютерних мереж.