Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Магiстерська програма «Бiзнес-адмiнiстрування»

Отримати допомогу при подачі документів та підготовці до іспитів (безкоштовно)

Завантажити рекламний буклет

Назва освітньої програми: 073 - "Менеджмент" (спеціалізація "Бізнес-адміністрування")

Програма підготовки: магістр 
Тривалість програми: 1,5 роки (освітньо-професійний рівень); 2 роки (освітньо-науковий рівень)
Кількість кредитів: 90 кредитів ECTS / 120 кредитів ECTS
Галузь знань: 07 - "Управління та адміністрування"
Умови вступу: Приймальна комісія
Форма навчання: денна (в тому числі за індивідуальним графіком), заочна
Можливість перехрестного вступу (навчання на базі ступеню "бакалавр" будь-яких напрямів: економічних, гуманітарних, природничих, інженерних та інших спеціальностей)
Опис освітньої програми:
 
Спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Бізнес-адміністрування») - Ви вдосконалите свої знання з адміністрування та управління бізнесом, формування бізнес-стратегій, інвестиційного менеджменту, ділової етики, управління бізнес-конфліктами, підприємницьких інновацій та лідерства у бізнесі. Ви знайдете відповіді на актуальні питання, які виникають в процесі Вашої практичної діяльності.
 
Магістр з бізнес-адміністрування – це післядипломний ступінь бізнес-освіти з адміністрування та управління бізнесом, який забезпечує формування високопрофесійних спеціалістів-практиків, особистісний розвиток і кар’єрне зростання випускників і відповідає високим інтелектуальним та академічним стандартам.
 
Місією магістерської програми “Бізнес-адміністрування” в Сумському державному університеті є її спрямованість на підготовку висококваліфікованих фахівців даної спеціальності, які б усвідомлювали значущість інноваційної діяльності та екологізації виробництва для розвитку економіки, володіли б необхідними знаннями та навичками і оперативно реагували на нагальні потреби підприємств в активізації інноваційних процесів. 
 
Бізнес-адміністрування охоплює такі основні напрямки діяльності: 
 • організація та управління структурними підрозділами органів державного та муніципального управління; 
 • антикризове управління; 
 • управління сталим інноваційним розвитком підприємств та організацій;
 • управління регіональним розвитком; 
 • формування планів соціально-економічного розвитку території; 
 • управління взаємозв’язками з громадськістю;
 • управління бізнес-структурами різних рівнів тощо.
Переваги спеціальності: 
 • індивідуальний підхід до кожного слухача;
 • різні форми навчання;
 • навчання різними мовами;
 • потужний викладацький склад;
 • можливість проходження практики та стажування за кордоном;
 • взаємне збагачення від спілкування з однодумцями – слухачами, викладачами тощо;
 • використання інтерактивних методів навчання і нових інформаційних технологій для вирішення проблем бізнесу на прикладах компаній, в яких працюють слухачі;
 • найбільший спектр вибору професій;
 • доступ до широкої бази інформаційних ресурсів.
Магістр спеціальності “Бізнес-адміністрування” може працювати на керівних посадах у сфері державного управління, викладачем вищої школи, науко¬вим консультантом з питань управління бізнес-структурами різних ієрархічних рівнів, а також на посадах керівників вищої та середньої ланок управління на підприємствах, фірмах та у їх підрозділах і службах, об’єднаннях підприємств різних форм власності та видів діяльності.
 
Магістри з бізнес-адміністрування  можуть обіймати посади:
 • генерального директора об’єднання підприємств, голови правління, директора підприємства, представництва, філії тощо;
 • керівника в органах місцевого і державного управління;
 • начальника служби;
 • керівника департаменту, директора з економіки, начальника управління
 • комерційного директора;
 • голови комісії (бюро), завідуючого групою, начальника відділу, інспекції
 • керівника проектів і програм; 
 • викладача, наукового співробітника і консультанта.

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

Практика/стажування

Контактна особа: Євдокимов Андрій Валерійович, моб. тел. 050-302-5785