Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Модуль по сестейновій економіці

Європейський грант Жана Моне 553185-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE  на тему: «Використання кращих практик ЄС для формування стійкої (сестейнової) економіки в Україні» (2014–2017 рр.)

У Сумському держаному університеті з вересня 2014 року під керівництвом д.е.н., проф. Л. Г. Мельника виконується модуль Жана Монне «Використання кращих практик ЄС для формування сестейнової економіки в Україні» (UBEUP) 553185-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE (Суми, СумДУ). Відповідальні виконавці від кафедри економіки та бізнес-адміністрування д.е.н., проф. Мельник Л.Г., к.е.н., доц. Дегтярьова І.Б., к.е.н., доц. Кубатко О. В.

 В рамках проекту було:

  • підготовлено три навчальних посібники: Л. Г. Мельник «Досвід ЄС для формування сестейнової економіки в Україні»; Л. Г. Мельник, О. В. Кубатко «Європейський досвід підприємництва і організації стартапів в Україні»; Л.Г.Мельник, І.Б.Дегтярьова «Досвід ЄС та сестейновий розвиток в Україні»;
  • підготовлено два відповідні розділи із розвитку «зеленої» енергетики в Україні ЄС для включення до підручника (із грифом МОНУ) «Економіка енергетики»;
  • розроблено комплекс презентаційних матеріалів для забезпечення відповідних навчальних циклів;
  • видана науково-популярна книга «Філософські казки про розвиток» (2015 року, Суми);
  • виконано комплекс наукових робіт для обґрунтування змісту модуля. Виконання робіт по проекту зумовило проведення наукових досліджень пов’язаних із аналізом закономірностей розвитку сестейнової економіки, включаючи її основне підґрунтя «зелену» енергетику. Результати наукових робіт були опубліковані в монографії «Теорія розвитку систем» (2016, «Пальмаріум», Саарбрюкен, Німеччина);
  • опубліковано 12 наукових робіт; зроблені презентації на 8 наукових конференціях.

В результаті наукових досліджень та аналізу досвіду ЄС були сформульовані необхідні передумови формування сестейнової економіки. Серед них доцільно виділити: 1) значну диверсифікацію джерел, форм, методів і технологій отримання енергії (сонячні, вітрові, біогазові джерела тощо); 2) формування складних інтеграційних схем їх зваємозвязку, адже кожен із них має вузькі умови функціонування та малу потужність; 3) деконцентрація у просторі у межах єдиної системи ЕнерНет; 4) формування основ солідарної транснаціональної економіки.

У 2014-2016 навчальних  роках зазначений проект реалізовувався через цикли лекцій та семінарів:

  • професором Л.Г. Мельником, к.е.н., доц. О.В.Кубатком та к.е.н, доц.. .І.Б.Дегтярьовою було проведено цикли лекцій для студентів економічних та інженерних спеціальностей у Сумському державному університеті. Зазначеними викладачами було проведено цикли круглих столів та дебатів.
  • проф. Л.Г. Мельником і доц. І.Б. Дегтярьовою були прочитані курси лекцій в Одеському державному екологічному університеті (лютий-березень 2015; березень 2016). Разом із к.е.н., доц. О. В. Кубатко ці викладачі в ті ж періоди провели також круглі столи та дебати.
  • проф. Л.Г. Мельником і доц. І.Б. Дегтярьовою в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця були прочитані чергові курси лекцій (2015-2016 рр.). Після завершення курсу лекцій зазначеними викладачами спільно з доц. А.В. Кубатко були проведені дебати та круглі столи для студентів.

В рамках проекту Жана Моне за рахунок співфінансування професором Л.Г.Мельником були прочитані лекції: 1) для студентів і викладачів в Одеському національному політехнічному університеті (березень, 2015; березень 2016); 2) для студентів і викладачів в Одеському національному економічному університеті (березень, 2015; вересень 2016); 3) для професорсько-викладацького складу в Сумському державному університеті (грудень, 2014; травень 2015; травень-червень, 2016); 4) для громадськості Сумської області в Сумській обласній бібліотеці (березень, 2015); 5) для українських та зарубіжних студентів на міжнародній студентській конференції «Економіка для екології» (травень, 2015; травень 2016); 6) для студентів і викладачів в Черкаському інституті банківської справи (травень, 2015); 7) для студентів і викладачів в Ужгородському національному університеті (травень, 2015; травень 2016); 8) для студентів Харьковского Національного автодмобільно-дорожного университету (березень 2016); 9) для учасників Міжвузівського науково-методичного семінару: "Сучасні проблеми методики викладання економічних дисциплін" (червень, 2015); 10) для викладачів шкіл Сумської області був прочитаний цикл лекцій (травень 2015; травень і червень 2016); 11) був прочитаний курс он-лайн лейкцій для викладачів і студентів України (травень 2016); 12) був прочитаний курс он-лайн лекцій для студентів африканських країн англійською мовою (червень 2016); 13) прочитано лекції для викладачів європейських країн в круїзі на вітрильному кораблі Фредерік Шопен (липень 2016); 14) прочитана лекція для викладачів і співробітників Каунаського технологічного університету (листопад 2016).

Крім того, про основні цілі і завдання проекту було проінформовано учасників науково-методичної комісії з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування МОН України (травень 2015).

В спеціальній програмі, присвяченій Дню Довкілля, по сумському обласному радіо громадськість області була проінформована про цілі і завдання проекту (червень 2015). 

Нині ведеться виконання програми третього року, відповідно до якої заплановані зустрічі та лекції для викладачів, журналістів, представників місцевих органів влади та широкої громадськості. Зокрема, вже була проведена прес-конференція для журналістів українських медіа (грудень 2016). Проведено зустріч із Литовськими колегами з приводу обміну досвідом у сфері «зеленої» економіки (листопад, 2016).  Прийнято участь у роботі консультаційної сесії Національного офісу Еразмус + (листопад, 2016). Прийнято участь у щорічній конференції Жана Моне в Брюселі. Прочитані лекції для викладачів ВНЗ, журналістів та неурядових організацій в м. Одеса (березень, 2017). Лекції для представників малого та середнього бізнесу м. Суми (квітень, 2017). Лекції для викладачів, науковців та представників неурядових організацій в Сумському національному аграрному університеті (травень, 2017). Лекції для магістрантів, аспірантів і викладачів Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця (червень, 2017).

Ведеться наукова робота студентів щодо розвитку «зеленої» енергетики, проведені зустрічі для  наукової та освітньої громадськості Сумської області. 

Більш детальну інформацію про стан виконання гранту «Using best EU practices for sustainable economy forming in Ukraine (UBEUP) 553185-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE» можна знайти на наступних інтернет посиланнях:

Проведення європейського курсу лекцій

Наукова зустріч з питань сталого розвитку відбулася в СумДУ

Вернадські читання «Досвід ЄС і формування ноосферного розвитку»

«Досвід ЄС у формуванні сталого розвитку в Україні» для студентів та науковців Одеських ВНЗ

«Досвід ЄС у формуванні сталого розвитку в Україні» для студентів та науковців Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця

Зелена економіка у світі ІІІ – ІV промислових революцій

 
 
 

Черкаський дайджест

 
 
 
 

«Зелена економіка» - на економічному форумі в Харкові